Jak nazywasz drogę, której nie ma na mapie? Jak mówisz na trakt przebiegający przez osiedle, a który nie ma przypisanej nazwy? Teatr Gdynia Główna ogłasza, że na jeden dzień miejsce to zyska tymczasowych patronów i miano prawdziwej ulicy! Dzięki akcji artystycznej bezimienny ciąg komunikacyjny między blokami na Zamenhofa i Opata Hackiego stanie się na moment sceną, a jednocześnie polem do spotkania ze sztuką żywego słowa. Utwardzimy drogę prozą, poezją wypełnimy koleiny, a dialogiem scementujemy sąsiedzkie więzi.

16 czerwca, g. 18:00 – 19:00 – bezimienny trakt zyska imię Antoniego Czechowa dzięki prezentacji fragmentów prozy wybitnego rosyjskiego Mistrza literatury.

22 lipca, g. 18:00 – 19:00 – droga zostanie nazwana na cześć Stanisława Wyspiańskiego, a Wy obejrzycie wybrane sceny ze słynnego „Wesela” jego autorstwa.

18 sierpnia, g. 18:00 – 19:00 – zaprezentujemy fragmenty reportażu „Cesarz” Ryszarda Kapuścińskiego, a trakt zostanie na ten czas nazwany jego imieniem.

Wszystko to na wyciągnięcie ręki, pod Twoimi oknami i balkonami.

Przyjdź, przebierz się za jedną z postaci, posłuchaj i przeżyj z nami niezwykłą przygodę.

WSTĘP WOLNY!

Wydarzenie na Facebooku

Partnerzy projektu: Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni”, Laboratorium Innowacji Społecznych.

Więcej o projekcie: 

„Ulica Mistrzów” to projekt zainspirowany topografią obszaru rewitalizowanego położonego pomiędzy ulicami Zamenhofa i Opata Hackiego w Gdyni oraz planowanymi i wdrażanymi zmianami przestrzennymi i społecznymi w tym rejonie. Projekt ma na celu integrację mieszkańców osiedla, docieranie do nowych odbiorców sztuki oraz umożliwienie korzystania społeczności lokalnej w wysokiej jakości ofercie kulturalnej bezpłatnie, w miejscu swojego zamieszkania. Założenia te będą realizowane poprzez nowatorskie teatralne akcje uliczne, podczas których bezimienny ciąg komunikacyjny pomiędzy blokami zmieni się w ulicę Mistrzów – raz w ulicę Antoniego Czechowa, kolejny raz w ulicę Stanisława Wyspiańskiego oraz następnie w ulicę Ryszarda Kapuścińskiego, na której aktorzy odgrywać będą fragmenty utworów wymienionych Mistrzów literatury. Na otwartej, nieteatralnej przestrzeni i w podwórkach przed blokami, akcje te będą mogły być oglądane zarówno z zaaranżowanej widowni, jak i z pobliskich okien. W ten sposób mamy nadzieję, zachęcić do aktywności osoby, które wcześniej nie angażowały się w życie społeczne osiedla, jak również oswajać nową widownię z językiem teatralnym oraz umożliwić wszystkim mieszkańcom uczestniczenie w ofercie kulturalnej Gdyni.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

powrót