Jeszcze do 5 sierpnia mieszkańcy Babich Dołów, Oksywia i Witomina-Radiostacji mogą oceniać koncepcje zagospodarowania polan, które powstały po konsultacjach z mieszkańcami. Opinie i propozycje zgłoszone w internetowych formularzach będą ważną wskazówką dla architektów, którzy przygotują docelowe projekty zmian. Dzięki temu w tych trzech dzielnicach powstaną miejsca rekreacji, które będą odpowiadać na potrzeby mieszkańców.

Trzy wybrane do przebudowy polany zlokalizowane są atrakcyjnych miejscach, czemu z resztą zawdzięczają rekreacyjny potencjał – dziś nie do końca jeszcze wykorzystany. Choć każde z tych miejsc ma inny charakter, łączy je wspólny mianownik – duża popularność wśród lokalnej społeczności.

– Warto zwrócić uwagę, że nie są to działania odosobnione, lecz powiązane z innymi projektami realizowanymi w okolicy, takimi jak rozbudowa terenów sportowych przy SP 35 na Witominie i V LO na Oksywiu, czy szersze udostępnienie plaży na Babich Dołach – mówi Marek Łucyk, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu realizującego te przedsięwzięcia.

Teren przy ul. Rybaków na Babich Dołach, który mieści się niemalże pośrodku dzielnicy. Jest tam miejsce zarówno dla amatorów kąpieli słonecznych, jak i dla tych, którzy wolą odpoczywać w cieniu. Właśnie w tym  miejscu radni dzielnicy zorganizowali ubiegłoroczny festyn rodzinny, który zgromadził niemal całą społeczność Babich Dołów. Kolejna polana, Przy Osadzie Rybackiej na Oksywiu, służy mieszkańcom dzielnicy, ale jest też znana miłośnikom nadmorskich spacerów, dla których polana jest bazą wypadową nad morski brzeg oraz niedawno wybudowany bulwar, stanowiący ochronę klifu przed osuwaniem. Natomiast teren dawnych kortów tenisowych pomiędzy ulicą Nauczycielską i Uczniowską na Witominie-Radiostacji chętnie odwiedzają właściciele czworonogów, a także okazjonalnie spotykają się tam grupki znajomych.

– W projektowanie przebudowy polan mieszkańcy włączyli się od samego początku działań rewitalizacyjnych. Jesienią ubiegłego roku na Babich Dołach i Oksywiu odbyły się dwuetapowe warsztaty poświęcone wypracowaniu wytycznych dla pracowni architektonicznej – mówi Agnieszka Jurecka-Fryzowska z Laboratorium Innowacji Społecznych, które koordynuje proces przebudowy wszystkich trzech miejsc. – Poznaliśmy listę oczekiwań mieszkańców, określiliśmy wspólnie mocne strony obu polan oraz dyskutowaliśmy o najlepszej formie ich zagospodarowania. Na Witominie-Radiostacji propozycje lokalnej społeczności w sprawie najlepszego zagospodarowania polany pomiędzy ulicą Nauczycielską a Uczniowską zbierała międzynarodowa grupa studentów architektury z gdańskiej Politechniki. Było to połączone z akcją tzw. testowania rozwiązań w praktyce.

Na tej podstawie architekci przygotowali pierwsze koncepcje zmian w dzielnicach. Mieszkańcy poznali je na otwartych spotkaniach, które odbyły się 25 lipca na Witominie-Radiostacji, 26.07 na Babich Dołach oraz 27.07 w Oksywiu. Była to okazja do dyskusji, wyrażenia opinii, zgłaszania uwag i sugestii. Mieszkańcy chętnie z niej skorzystali, udział wzięło łącznie około 49 osób.

– Wszystkie koncepcje uwzględniają stworzenie stref dla najmłodszych, seniorów, aktywnych i tych, którzy w terenie chcą przygotować posiłek na grillu czy ognisku, ale każdy projekt jest inny. Podczas spotkań pojawiły się także nowe kwestie, które nie były wcześniej omawiane. Uwagi zgłaszane przez mieszkańców pozwolą projektantom przygotować ostateczne projekty – mówi Agnieszka Jurecka-Fryzowska.

Mieszkańcy, którzy nie wzięli udział w spotkaniach, mogą wyrazić swoje opinie za pośrednictwem internetowych formularzy przygotowanych przez Laboratorium Innowacji Społecznych. Dostępne są tu [Witomino-Radiostacja][Oksywie][Babie Doły]. Ankiety będą aktywne jeszcze do 5 sierpnia, a jak dotąd wypełnionych zostało 139 formularzy.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

powrót