Na polanie na Babich Dołach są już urządzenia do zabawy dla najmłodszych // fot. Jacek Klejment
Na polanie na Babich Dołach są już urządzenia do zabawy dla najmłodszych // fot. Jacek Klejment

Na polanach rekreacyjnych na Oksywiu i Babich Dołach są już montowane urządzenia do zabawy i rekreacji, a wkrótce rozpocznie się porządkowanie nawierzchni. Prace budowlane mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Wiosną planowane są nasadzenia nowych roślin, dzięki czemu oba miejsca będą jeszcze bardziej atrakcyjne.

We wrześniu Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, podpisał umowę na budowę polan przy ul. Rybaków i Osada Rybacka. Wkrótce po tym rozpoczęły się prace, które mają potrwać do końca tego roku.

– W ich efekcie, w dwóch dzielnicach objętych Gminnym Programem Rewitalizacji, zostaną zagospodarowane miejsca rekreacji, które już teraz są popularne wśród mieszkańców i których nowy kształt będzie odpowiadał ich oczekiwaniom – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. –O tym, jak polany mogłyby wyglądać rozmawialiśmy z mieszkańcami podczas warsztatów i konsultacji. Ich uwagi i wskazania zostały wzięte pod uwagę podczas opracowywania projektów obu miejsc. Bardzo ważne było zachowanie naturalnego charakteru polan na Babich Dołach i Oksywiu, a także dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Na obu polanach pojawiły się już urządzenia, które najmłodszym będą służyć do zabawy, a starszym do rekreacji. Wyznaczono też paleniska i przygotowano podbudowy pod utwardzenia. Gdy zakończy się montaż wszystkich elementów, które mają pojawić się na polanach, rozpoczną się ostatnie prace przy wykańczaniu nawierzchni mineralnych. Zagospodarowanie polan ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Wiosną, gdy tylko pogoda na to pozwoli, zostanie dosiana trawa i posadzone zostaną rośliny.

Na Oksywiu powstanie punkt widokowy: jako utwardzony, podłużny plac z ławkami na środku i przy obrzeżu. W środkowej części polany znajdzie się główny trawnik wielofunkcyjny: łąka otoczona niską zielenią oraz miejsce na palenisko. Północna część klifu to strefa zabaw dla dzieci oraz urządzenia street workout dla dorosłych. W południowej części polany, przy ścieżce pieszej z możliwością wjazdu pojazdów służb porządkowych, zlokalizowano strefę technicznej obsługi polany (wiata przysłaniająca toalety przenośne z zadaszoną wiatą na drewno, stojaki na rowery). Układ komunikacyjny na polanie powiązano z istniejącymi ciągami; opracowano go na podstawie tego, jak dziś poruszają się użytkownicy tego terenu. Przy zejściu na plażę i schodach terenowych zainstalowane mają być dodatkowe stojaki na rowery. Projekt zakłada też ścieżkę na terenie młodego zagajnika w północnej części polany.

Projektowany układ ścieżek na polanie na Babich Dołach przewiduje układ komunikacyjny zgodny z aktualnym i naturalnym sposobem poruszania się tu ludzi, uwzględnia też układ już istniejący na terenach do niej przylegających. Dzieli teren na strefy o różnych rodzajach aktywności. W części północnej i środkowej zlokalizowano trawnik wielofunkcyjny, miejsce na palenisko, w pobliżu którego usytuowany zostanie stół piknikowy. W zachodniej i południowej części polany zlokalizowano strefę zabaw z dziećmi oraz urządzenia street workout.

Inwestycje na polanach na Oksywiu i Babich Dołach nie są w dzielnicach północnych jedynymi dotyczącymi zieleni czy terenów rekreacyjnych.

– Niedawno zakończyliśmy nasadzenia drzew wzdłuż ul. Unruga – zauważa Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. – Ogrodnik Miasta kończy także prace na ulicy Dedala na Babich Dołach oraz na bardzo lubianym przez mieszkańców Obłuża Skwerze Ireny Kwiatkowskiej.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

powrót