Pandemia stawia nas przed wyzwaniami, z jakimi wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Również życie po niej będzie wymagać od nas nowego podejścia. Wiesz, co mogłoby pomóc w radzeniu sobie z pandemią i jej skutkami? Zgłoś swoją inicjatywę do Pomysłu na Miasto!

Pomysł na Miasto to forma rozwijania nowatorskich pomysłów mieszkańców i mieszkanek Gdyni. Rozwija przedsięwzięcia warte sprawdzenia, testowego wdrożenia i oceny pod kątem efektywności, aby nieść realną, społeczną zmianę oraz angażować mieszkańców do działania. Podczas obecnej edycji projektu uwaga skierowana jest na zagadnienia związane z adaptacją do życia w i po pandemii.

– Właśnie mija rok, od kiedy borykamy się z pandemią koronawirusa. Ta specyficzna sytuacja wymusiła na nas zmiany, dotyczące niemal każdego aspektu życia. Jednocześnie każdy z nas zastanawia się, kiedy i jak będzie wyglądał powrót do normalności. Między innymi dlatego ta edycja Pomysłu na Miasto skupia się na ideach, dotyczących adaptacji do życia w i po pandemii – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Obecna sytuacja jest trudna dla wszystkich, ale trzeba podkreślić, że w Gdyni są grupy społeczne szczególnie narażone na odczuwanie negatywnych skutków pandemii. To na nich chcemy się skupić i wspólnie z mieszkańcami zastanowić się, w jaki sposób możemy te trudności pokonać.

Wśród grup, na które pandemia ma szczególnie niekorzystny wpływ, znajdują się m.in. dzieci i młodzież, lokalni przedsiębiorcy, imigranci, czy seniorzy.

– Rzeczywiście, pomimo tego, że gdyńscy seniorzy czują się zaopiekowani, już dziś w znacznym stopniu odczuwają skutki pandemii – wyjaśnia Bożena Zglińska, dyrektorka Centrum Aktywności Seniora. – Najbardziej doskwiera im samotność i brak bezpośredniego kontaktu z drugą osobą, ale problemem jest również słabnąca kondycja fizyczna. Przed wybuchem pandemii seniorzy spotykali się w naszej siedzibie, jeździli na wycieczki, a także ćwiczyli pod okiem instruktorów. Teraz ich aktywność ogranicza się do krótkich wyjść na zakupy, czy spacer.

Poprzednie edycje Pomysłu na Miasto przyniosły wiele kreatywnych rozwiązań zgłoszonych przez gdynianki i gdynian. – Liczymy na to, że ta edycja również przyczyni się do dużej aktywności mieszkańców. Ostatnie miesiące z pewnością wywołały wiele refleksji i spowodowały, że zaczęliśmy zastanawiać się, co mogłoby sprawić, że w tych trudnych czasach będzie żyło się łatwiej: nam, naszym krewnym, czy sąsiadom. Zachęcamy do przesłania nam swoich spostrzeżeń – mówi Magdalena Żółkiewicz z UrbanLab Gdynia.

Pomysły na mikroinnowacje poprawiające jakość życia w mieście mogą mieć zarówno charakter doraźny, jak i długoterminowy. Można zgłaszać zarówno na koncepcje miejscowe, skierowane do lokalnej społeczności, jak również te o zasięgu ogólnomiejskim.

Jak zgłosić swój pomysł? Wystarczy wypełnić formularze zgłoszeniowe (wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych) dostępne na stronie www.urbanlab.gdynia.pl lub www.lis.gdynia.pl. Zgłoszenia należy wysłać pocztą na adres Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia z dopiskiem na kopercie „Pomysł na Miasto” UrbanLab Gdynia) lub podpisany skan na adres urbanlab@lis.gdynia.pl z tytułem wiadomości jak w dopisku na kopercie. Nabór trwa do 6 maja br.

Minimum trzy, wybrane przez komisję pomysły o największym potencjale, zostaną skierowane do testowania. Z kolei koncepcje, które nie będą testowane w ramach działań UrbanLabu, po opracowaniu zostaną udostępnione w otwartym katalogu dla innych miast zainteresowanych ich potencjalnych wdrożeniem. Zainteresowane ośrodki miejskie będą zobowiązane do przedstawienia raportu, podsumowującego cały proces.

powrót