Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni dostosowuje swoją pracę do obowiązujących regulacji. Do odwołania zawieszone zostają działania sąsiedzkie w Przystaniach i aktywności w Wymiennikowni. Wszystkie wydarzenia w ramach Budżetu Obywatelskiego odbędą się on line, podobnie spotkania w UrbanLab.

Od piątku, 21 stycznia, obowiązuje rozporządzenie, na mocy którego do końca lutego 2022 r. pracownicy administracji zobowiązani są do świadczenia pracy zdalnie. To oznacza, że jednostki samorządowe – a taką jest Laboratorium  Innowacji Społecznych w Gdyni – muszą zmienić sposób pracy.

Istotą tego, co robimy w LIS, jest bliski i bezpośredni kontakt z mieszkankami i mieszkańcami: w domach sąsiedzkich w Przystaniach, w Wymiennikowni czy podczas rozpoczętego właśnie etapu przyjmowania projektów do Budżetu Obywatelskiego. Bardzo ważne jest dla nas jednak Państwa bezpieczeństwo, a w sytuacji stale i lawinowo rosnącej liczby zakażeń koronawirusem troska o zdrowie musi być dla nas najważniejsza – podkreśla Aleksandra Markowska, dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. – Do odwołania zawieszamy więc stacjonarną działalność Wymiennikowni i domów sąsiedzkich w Przystaniach: Lipowa 15, Śmidowicza 49 oraz Opata Hackiego 33 oraz UrbanLabu. Budynki Wymiennikowni, Przystani Opata Hackiego 33 oraz Przystani Lipowa 15 pozostają zamknięte.

W poniedziałek, 24 stycznia, rozpoczęło się składanie projektów do Budżetu Obywatelskiego 2022. Obsługa BO odbywa się wyłącznie w formie zdalnej – bez możliwości osobistej konsultacji. Wnioski przyjmowane są elektronicznie za pośrednictwem strony https://bo.gdynia.pl/, natomiast wersję papierową można wysłać pocztą na adres Laboratorium Innowacji Społecznych: ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia.

Zachowana zostaje pełna obsługa telefoniczna autorów, istnieje możliwość zorganizowania spotkań on-line. Kontakt pod numerami telefonów 59 727 39 08, 58 727 39 10 w godz. 9.00 – 17.00.

Zmienia się też sposób pracy w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych przy ul. Żeromskiego 31. Wszyscy pracownicy – poza niezbędną obsługą administracyjną – pracują zdalnie.

Można się z nami kontaktować telefonicznie: 58 727 39 01 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, bądź e-mailowo: sekretariat@lis.gdynia.pl.

powrót