Lipy drobnolistne rosnące przy ul. Rolniczej na Witominie, na terenie na którym właśnie rozpoczyna się budowa Przystani Widna 2A, przesadzono w czwartek w sąsiedztwo dwóch bloków w tej części dzielnicy.

Lipy z ul. Rolniczej przesadzano w pobliże bloków // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
Lipy z ul. Rolniczej przesadzano w pobliże bloków // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

Na placu u zbiegu ulic Chwarznieńskiej i Rolniczej, w samym centrum Witomina, rozpoczyna się budowa Przystani Widna 2A: Centrum Sąsiedzkiego łączącego funkcję domu sąsiedzkiego i Biblioteki Gdynia. Teren jest już częściowo ogrodzony a w czwartek, w samo południe, pojawił się tu specjalistyczny sprzęt i wykwalifikowani pracownicy. Ich zadaniem było bezpieczne wyjęcie z gruntu dwóch lip drobnolistnych, które rosły od strony ul. Rolniczej, przewiezienie ich w niedalekie sąsiedztwo i zasadzenie na przyblokowych zieleńcach.

To zdrowe, 25-30-letnie drzewa, dlatego bardzo nam zależało na ich uratowaniu – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Problemem mogłaby być kolizja korzeni z instalacjami podziemnymi ale gdy okazało się, że drzewa można bezpiecznie przesadzić, od razu znaleźliśmy dla nich nowe miejsca, tuż w pobliżu. Już w czwartek, po tym jak drzewa wyjęto z gruntu i zabezpieczono, zostały zasadzone przy blokach Widna 4 oraz Rolnicza 14. Lipa drobnolistna jest gatunkiem, który dość dobrze się przyjmuje więc mam nadzieję, że i nasze lipy się przyjmą.

Nim rozpoczęło się wykrawanie drzew z gruntu, konieczne było ich przygotowanie, czyli przycięcie gałęzi tak, by zbilansować ubytek korzeni do powierzchni parowania. Lipy wycinano specjalną maszyną szkółkarską; po podniesieniu korzenie zabezpieczono siatką i jutowym workiem, a następnie drzewa przewieziono w nowe miejsca. Teraz czeka je regularne podlewanie i doglądanie.

Prowadząc działania rewitalizacyjne, a część dzielnicy Witomino jest objęta Gminnym Programem Rewitalizacji, bardzo dużą wagę przywiązujemy do zachowania istniejącego drzewostanu, dbałości o tereny zielone – mówi wiceprezydent Michał Guć. – Przypomnę, że na rewitalizowanym Oksywiu rozwiązaliśmy umowę w sprawie chodnika przy ul. Arciszewskich, zawartą w formule „zaprojektuj i wybuduj” – realizacja tego projektu wiązałaby się z wycinką większości rosnących tam drzew, m.in. stuletnich jesionów. Z kolei podczas prac przy przebudowie szkoły na potrzeby Przystani Śmidowicza 49 zbudowaliśmy przejście z kompozytu, by nie uszkodzić korzeni okazałych kasztanowców rosnących od frontu. Dużo zieleni pojawiło się też na zrewitalizowanym osiedlu Zamenhofa-Opata Hackiego.

­Zielono będzie również między dwoma budynkami tworzącymi Przystań Widna 2A. Będą miejsca do siedzenia wraz z dodatkową małą architekturą oraz tryskacze posadzkowe – bardzo podobne do tych, które są atrakcją placu Kaszubskiego. Wszystko po to, by mieszkańcy zyskali miejsce przyjazne i zachęcające do wspólnego spędzania czasu także na świeżym powietrzu.

Z kolei w samych budynkach Przystani Widna 2A mieszkańcy będą mogli korzystać z bogatych zbiorów Biblioteki Gdynia oraz sal warsztatowych, miejsc spotkań i sal do ćwiczeń. Prace budowlane, które sią właśnie rozpoczynają, mają potrwać 14 miesięcy. Ich koszt to 7,2 mln zł.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

powrót