Laboratorium Innowacji Społecznych czeka na oferty w przetargu na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania „Usprawnienie ruchu pieszego i kołowego na obszarze dawnej wsi Oksywie w ramach rewitalizacji dzielnicy Oksywie”. W ramach planowanej inwestycji przebudowane zostaną ważne dla górnego  Oksywia skrzyżowania ulic płk. Dąbka, Bosmańskiej i Dickmana. Termin składania ofert upływa w piątek 24 sierpnia br. o godzinie 13.00.

Każdego dnia ze skrzyżowań ulic płk. Dąbka z Bosmańską i Dickmana na górnym Oksywiu korzystają mieszkańcy, uczniowie pobliskiego liceum, rodziny pacjentów hospicjum, pracownicy wojska i coraz liczniejsi goście, wybierający się na spacer brzegiem morza wzdłuż oksywskiego bulwaru. Każdy pieszy, rowerzysta czy kierowca musi jednak w tym miejscu zwiększyć uwagę i zachować ostrożność. Piesi ryzykują wchodząc na szeroki pas jezdni, która nie zapewnia dobrej obserwacji nadjeżdżających pojazdów. Kierowcy i rowerzyści borykają się z problemem ograniczonej widoczności i utrudnionym włączaniem się do ruchu z drogi podporządkowanej.

– Ten obraz zmieni się dzięki rewitalizacji Oksywia – informuje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. Jednym z kluczowych zadań zapisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji jest bowiem „Usprawnienie ruchu pieszego i kołowego na obszarze dawnej wsi Oksywie w ramach rewitalizacji dzielnicy Oksywie”. – Oznacza to w praktyce między innymi przebudowanie skrzyżowań ulic: płk. Dąbka, Bosmańskiej i Dickmana. Nowy projekt ma przede wszystkim wpłynąć na poczucie bezpieczeństwa wśród wszystkich użytkowników ruchu – pieszych, rowerzystów i kierowców. Projekt ma również nawiązywać do tożsamości dzielnicy i jej historycznego dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego. Teren jest bowiem objęty ochroną konserwatorską. – Bardzo istotne jest też, aby projektanci dobrze przeanalizowali docelową lokalizację zabytkowej kapliczki – dodaje wiceprezydent.

Trwa przetarg, który ma wyłonić wykonawcę kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tej inwestycji. Oferty można składać do 24 sierpnia br. do godziny 13.00. do Laboratorium Innowacji Społecznych.

Lista inwestycji rewitalizacyjnych na Oksywiu jest bardzo obszerna. W czerwcu rozpoczęło swoją działalność Centrum Sąsiedzkie Przystań Śmidowicza 49, w części budynku po byłym Zespole Szkół Rzemiosła i Handlu. Trwają prace nad projektem budowlanym i remontem całego budynku. Jeszcze tego lata w Przystani Śmidowicza 49 odbędą się dwa turnusy półkolonii dla dzieci z całej północnej części Gdyni. Trwają przygotowania do przebudowy polany rekreacyjnej przy Osadzie Rybackiej, czynnie w projektowaniu tego miejsca biorą udział mieszkańcy Oksywia, którzy poznali i oceniali trzy warianty zagospodarowania przygotowane przez architektów. Mieszkańcy budynków przy ulicy Dickmana 28 i 30 systematycznie wyprowadzają się do mieszkań zamiennych. W miejscu, które powstanie po wyburzeniu tych dwóch budynków, planowana jest budowa nowego bloku dla 30 rodzin. Blok nr 38 przy tej ulicy jest remontowany, trwa tam termomodernizacja, w ramach której wymieniane są wszystkie okna, docieplane stropy i fundamenty oraz elewacja. Na terenie V Liceum Ogólnokształcącego przygotowywany jest projekt budowy dwóch boisk, z których będą mogli korzystać także mieszkańcy Oksywia. Teren rekreacyjny powstanie także przy ulicy Żeglarzy, w planie jest zbudowanie tam boiska oraz placu zabaw i zewnętrznej siłowni.

Równolegle planowana jest budowa chodnika przy ulicy Arciszewskich oraz uporządkowanie przestrzeni publicznej przy wejściu do cmentarza. Trwają prace projektowe dotyczące przebudowy ul. Makowskiego, która wraz ze schodami łączącymi ją z ul. Arciszewskich ułatwi komunikację pieszą w tej części Oksywia.

https://www.gdynia.pl/bip/zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-euro-2,7787/opracowanie-dokumentacji-i-pelnienie-nadzoru-autorskiego-dla-inwestycji-usprawnienie-ruchu-piesz-i-kol-na-obszarze-oksywia-w-ramach-rewitalizacji,525561

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

powrót