Przy ul. Turkusowej na Obłużu powstanie kolejny blok komunalny bez barier – budowany z myślą o seniorach, osobach z niepełnosprawnościami, o ograniczonej mobilności, potrzebujących wsparcia. Przetarg, który wyłoni jego projektanta, właśnie ogłoszono. Oferty można składać do 10 maja 2021 r.

Przy ul. Turkusowej na Obłużu powstanie kolejny blok komunalny bez barier // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Pod koniec marca zakończyła się budowa bloku komunalnego bez barier, zbudowanego przez gdyński samorząd przy ul. Dickmana na Oksywiu.

Ta ważna i potrzebna inwestycja wynika wprost z miejskich polityk społecznych. Stawiamy w nich nacisk na aktywizację, integrację i wsparcie świadczone w warunkach domowych czy jak najbardziej do nich zbliżonych, a nie w instytucji. Komunalny blok bez barier to miejsce, w którym osoby o szczególnych potrzebach dzięki udogodnieniom mogą żyć samodzielnie bądź przy wsparciu najbliższych, bez konieczności przeprowadzania się w przypadku pogorszenia stanu zdrowia – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. – To także wzmocnienie mieszkaniowego zasobu komunalnego o lokale w pełni dostępne, dlatego kontynuujemy te działania. Właśnie ogłosiliśmy przetarg, który wyłoni projektanta kolejnego gdyńskiego bloku komunalnego bez barier. Powstanie przy ul. Turkusowej na Obłużu. Znajdzie się w nim ponad 20 mieszkań – w tym mieszkanie chronione.

Szczególne potrzeby wszystkich przyszłych lokatorów sprawiają, że do projektowania komunalnych bloków bez barier należy podejść w sposób szczególny.

Mając na uwadze, jaką funkcję takie budynki mają pełnić, sięgamy po rozwiązania ponadstandardowe. Każde z mieszkań musi mieć łatwość dostosowania do potrzeb osoby poruszającej się na wózku. Chodzi np. o montaż uchwytów łazienkowych, przemeblowanie czy wprowadzenie innych drobnych zmian bez konieczności wyburzania ścian. Wszystkie drzwi i przejścia, wszystkie pomieszczenia muszą mieć wymiary pozwalające na swobodne manewrowanie wózkiem. Zapewniamy odpowiednią wysokość schodów, specjalne zamontowanie poręczy, odpowiednią kolorystykę – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Planując budynek przy ul. Dickmana 30 założyliśmy też, że ma sprzyjać powstaniu sąsiedzkiej wspólnoty, zachęcać do odwiedzin osoby mieszkające w okolicy. Podobnie będzie przy ul. Turkusowej.

Łączna powierzchnia działek, które ma objąć nowa inwestycja, to ok. 2700 m kw. Sam budynek ma liczyć pięć kondygnacji. Tak jak w przypadku bloku komunalnego przy ul. Dickmana 30, wszystkie mieszkania i wszystkie części wspólne, z których będą korzystać mieszkańcy, będą dostępne dla osób o różnym stopniu sprawności. Mieszkania będą miały balkony lub loggie, a te na parterze – tarasy. Do dyspozycji lokatorów oddane zostanie pomieszczenie wspólne. Jego funkcję, regulamin oraz wyposażenie wspólnie określą mieszkańcy, gdy się wprowadzą.

Więcej o pierwszym gdyńskim bloku komunalnym bez barier przy ul. Dickmana 30:
https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/komunalny-blok-bez-barier-juz-jest-gotowy,555936

Komunalny blok bez barier przy ul. Dickmana 30 // fot Laboratorium Innowacji Społecznych

Gdyńskie bloki komunalne bez barier rozwijają obecne w gdyńskim systemie pomocy społecznej  środowiskowe formy wsparcia. Przy ul. Dickmana znalazła się placówka opiekuńczo-wychowawcza; przy ul. Turkusowej mieścić się będzie mieszkanie chronione: bezpieczne lokum dla niesamodzielnych osób starszych i miejsce pracy dla trojga opiekunów.

W zasobie komunalnym Gdyni jest dziś 28 mieszkań chronionych i wspieranych dla 94 osób. Są przeznaczone dla gdynian, którzy z powodu np. stanu zdrowia nie mogą żyć samodzielnie, ale w odpowiednich warunkach i przy wsparciu specjalistów nie ma konieczności przeprowadzki do placówki wsparcia.

Mieszkanie chronione przy ul. Turkusowej będzie pierwszym, które powstanie w nowo budowanym bloku, a zatem będzie zaprojektowane tak, by jak najlepiej odpowiadało na potrzeby mieszkańców. Dotychczas mieszkania chronione i wspierane tworzone były na bazie już istniejących lokali z zasobów komunalnych lub zakupywanych na ten cel i wymagały odpowiedniej adaptacji oraz wyposażenia – zauważa Katarzyna Stec, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. – Mieszkania chronione to szczególna forma wsparcia mieszkańców w czynnościach dnia codziennego, ukierunkowanego na rozwijanie i podtrzymanie niezbędnych w życiu umiejętności. Wsparcie jest zawsze indywidualne, dostosowane do potrzeb osoby. Równie istotne jest budowanie relacji i współodpowiedzialności za miejsce zamieszkania, by dla każdego stało się domem, do którego chętnie się wraca po dziennych aktywnościach, na przykład w Warsztatach Terapii Zajęciowej czy Środowiskowym Domu Samopomocy.

Więcej o gdyńskich mieszkaniach chronionych i wspieranych:

https://www.gdynia.pl/spoleczenstwo,7580/w-gdynskich-mieszkaniach-chronionych-czuja-sie-dobrze-i-bezpiecznie,545173

Przy budynku urządzony zostanie teren zielony. Projekt powinien zakładać zachowanie i ochronę w trakcie prac rosnących drzew, a jeśli będzie to konieczne – ich przesadzenie. Co więcej, w grę wchodzić mogą: nasadzenia dużych drzew, założenie ogrodów deszczowych, wprowadzenie pnączy na ścianach budynku. Pojawią się siedziska i elementy służące spotkaniom, możliwie aktywnej rekreacji, realizacji pasji i zacieśnianiu więzi.

Szczegóły przetargu, w którym oferty przyjmowane są do 10 maja 2021, można znaleźć [TUTAJ].

powrót