Skrzyżowania na Oksywiu Górnym: zmiany na wniosek mieszkańców

11.09.2019
powrót
Skrzyżowanie ulic Płk. Dąbka - Bosmańska - Dickmana - Kępa Oksywska czeka przebudowa //fot. Aleksander Trafas

O tym, jakie korekty do koncepcji przebudowy skrzyżowań oraz zagospodarowania przestrzeni na Oksywiu Górnym wprowadzono po uwagach zgłoszonych przez gdynian będzie można dowiedzieć się w poniedziałek, 16 września. W V LO przy ul. Dickmana o godz. 17.30 rozpocznie się kolejne spotkanie z mieszkańcami. Rozwiązania przedstawią projektanci oraz pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych.

Skrzyżowania ulic Dąbka – Bosmańska – Dickmana  – Kępa Oksywska zmienią się na wniosek  mieszkańców i po uwzględnieniu ich oczekiwań co do przebudowy. W miejscu, którego przejechanie może przysparzać trudności, zbiegają się drogi prowadzące do jednostek wojskowych, portu i stoczni Marynarki Wojennej, szkoły i hospicjów, ale też w kierunku Osady Rybackiej. To także węzeł przesiadkowy – dla jadących do i z centrum Gdyni – oraz codzienna trasa pieszych i rowerzystów.

Konsultacje z mieszkańcami

 

Potrzebę poprawy bezpieczeństwa w tej części Oksywia gdynianie zgłaszali już na etapie konsultacji zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji, którym dzielnica została objęta. Teraz mieli okazję zgłosić swoje uwagi do koncepcji przedstawionych przez projektantów wyłonionych na początku tego roku w przetargu. To gdyńska pracownia Poldukt Projekt. Jej zespół projektowy koncepcję nowego układu drogowego i dwie propozycje aranżacji przyległego terenu przygotował we współpracy ze specjalistami z Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni oraz Laboratorium Innowacji Społecznych. 10 lipca, podczas otwartego spotkania, propozycje przedstawiono mieszkańcom.

– Chcemy, by zmiany zachodzące w ramach rewitalizacji spełniały oczekiwania mieszkańców, by zaspokajały ich potrzeby, dlatego angażujemy ich w planowanie i projektowanie zmian. Oksywskie skrzyżowania, które czeka przebudowa, są kluczowe z co najmniej dwóch powodów: jeden to ich znaczenie dla płynności komunikacji w tej części Gdyni, drugi to kontekst historyczny i zlokalizowanie tu kapliczki świętego Rocha, ważnej dla lokalnej społeczności – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Spotkanie, które odbyło się w lipcu pokazało, że choć generalnie propozycje przebudowy skrzyżowań spotkały się z aprobatą mieszkańców to są elementy, które ich zdaniem warto zaprojektować inaczej. Wzięliśmy to pod uwagę i wracamy do rozmowy.

Dwie koncepcje zmian

 

Według przedstawionych mieszkańcom koncepcji, na skrzyżowaniu ul. Dąbka i Bosmańskiej zaprojektowano rondo poprawiające widoczność, a tym samym bezpieczeństwo. Między przystankami Oksywie Górne (w obu kierunkach) pojawią się dwa nowe przejścia dla pieszych. Przystanek w kierunku ul. Dąbka i Bosmańskiej będzie miał zatokę autobusową, ten w kierunku ulicy Arciszewskich zostanie wykonany jako bezzatokowy. Takie rozwiązanie pozytywnie zaopiniowała Gminna Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Nawierzchnia jezdni w obrębie obu skrzyżowań będzie wyniesiona, dając priorytet komunikacji miejskiej i zmuszając kierowców samochodów osobowych do zwolnienia.

W pierwszej z koncepcji kapliczka św. Rocha miałaby zostać usytuowana przy ogrodzeniu hospicjum. Umożliwiło to projektantom zaaranżowanie ławek ułatwiających jej dostępność.

Zagospodarowanie terenu nawiązywałoby do historycznego układu ruralistycznego wsi Oksywie – w nawierzchni placu przy hospicjum odwzorowanoby ten układ w pomniejszeniu.

W drugim wariancie zagospodarowania kapliczka znalazłaby się w centralnej części ronda, co poprawiłoby jej ekspozycję, ale nieco utrudniło dostęp. Ta koncepcja rozwijana jest wokół motywów morskich i marynistycznych. Oprócz typowych dla krajobrazu nadmorskiego krzewów iglastych i roślinności trawiastej zaproponowano elementy dekoracyjne wiat przystankowych oraz ławki zbudowane z kamieni i drewna. Na terenie głównego placu zaproponowano ławki z zadaszeniem w formie żagla.

O przebiegu spotkania  z 10 lipca można przeczytać tutaj

Po uwagach mieszkańców

 

W poniedziałek, 16 września, o godz. 17.30 w V LO przy ul. Dickmana rozpocznie się prezentacja koncepcji zagospodarowania skrzyżowań zmodyfikowana po uwagach zgłoszonych przez mieszkańców.

I tak, pierwotna koncepcja zakładała włączenie ruchu rowerowego na jezdnię na zakończeniu drogi rowerowej prowadzącej wzdłuż ulicy Bosmańskiej w strefie wyniesionego skrzyżowania, przed planowanym rondem. Miało to pozwolić na bezpieczne włączenie się rowerzystów do ruchu, zarówno na jezdni ulicy Płka Dąbka, jak i Dickmana.

W trakcie konsultacji pojawiły się propozycje rozważenia alternatywnych rozwiązań. Według nowej propozycji ruch rowerowy w kierunku ulicy Dickmana oraz Płk. Dąbka będzie odbywać się, podobnie jak w pierwotnym wariancie, jezdnią, ale pojawi się też możliwość poruszania się rowerem na szerokim ciągu pieszym w kierunku ulicy Dickmana.

Tak jak postulowali mieszkańcy, kapliczka św. Rocha zlokalizowana zostanie w centralnym miejscu ronda.

Na przystankach autobusowych pojawią się wiaty z dachami wykonanymi z tworzyw nie przepuszczających promieni słonecznych. Zostaną zaprojektowane tak, by spływająca z nich deszczówka nawadniała rośliny w pobliży przystanków.

Teren wokół skrzyżowań wzbogaci się o nowe nasadzenia – pojawi się kilka gatunków nowych roślin; w nawierzchni odwzorowany zostanie układu dawnej wsi Oksywie. Swoją tablicę informacyjną zyska Rada Dzielnicy Oksywie.

Wszyscy, którzy nie będą mogli wziąć udziału w poniedziałkowym spotkaniu, a chcieliby zgłosić jeszcze jakieś uwagi do planów przebudowy w tej części Oksywia, mogą przesyłać je mailem na adres rewitalizacja@lis.gdynia.pl do 22 września.

– Przykładamy dużą wagę do tego, by zmiany prowadzone na obszarach rewitalizacji były skonsultowane w jak najszerszym gronie zainteresowanych nimi stron. Dotyczy to nie tylko Oksywia, ale też każdego innego obszaru rewitalizacji. Podobny proces prowadzimy równolegle na Witominie – zauważa radna Elżbieta Sierżęga, wiceprzewodnicząca gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji. – Niezmiennie zachęcam do udziału w spotkaniach konsultacyjnych, do rozmowy o rewitalizacji , do tego byście stali się państwo aktywnymi uczestnikami tego procesu.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.powrót

ZOBACZ WIĘCEJ

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.lis.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.lis.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.