Ulica Nauczycielska pozostanie dwukierunkowa na całej długości – to jedno rozstrzygnięć, jakie zapadły po zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących zmian w tej części Witomina.

We wrześniu tego roku odbył się drugi etap konsultacji – w formie hybrydowej. W SP nr 35 zorganizowano spotkanie dla ściśle określonej liczby osób i w reżimie sanitarnym // fot. Jacek Klejment

Zmiany na ul. Nauczycielskiej to jedno z zadań zapisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji, którym objęta jest zachodnia część dawnej dzielnicy Witomino-Radiostacja. Swoje uwagi na temat przygotowanej koncepcji mieszkańcy zgłaszali podczas konsultacji, które odbyły się w dwóch etapach. W lipcu 2019 roku mieszkańcy Witomina uczestniczyli w spotkaniu w Miejskim Klubie Seniora „Witomino” – i zgłosili uwagi do zaproponowanej koncepcji. Drugi etap przeprowadzono we wrześniu tego roku w formie hybrydowej: mieszkańcy mogli zapoznać się z materiałem informacyjnym zamieszczonym w internecie lub wziąć udział w spotkaniu w SP nr 35, zorganizowanym dla ściśle określonej liczby osób i w reżimie sanitarnym. Termin zgłaszania uwag upłynął wraz z końcem września.

Projekt zaprezentowany mieszkańcom podczas drugiego etapu konsultacji uwzględniał część postulatów zgłoszonych przez nich w roku 2019. Mieszkańcy mówili wtedy m.in. o zbyt małej liczbie miejsc parkingowych, mieli zastrzeżenia co do wprowadzenia na Nauczycielskiej ruchu wahadłowego – przypomina Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Mieszkańców nie przekonało to rozwiązanie uspokajające ruch samochodów i przedstawili kolejne uwagi. Wszystkie zostały dokładnie przeanalizowane i znamy już ich rozstrzygnięcia. Wśród nich jest między innymi to, że ulica Nauczycielska będzie dwukierunkowym ciągiem pieszo-jezdnmy z fragmentami wyniesionej nawierzchni oraz miejscami postojowymi wzdłuż jednej krawędzi jezdni.

Na ul. Nauczycielskiej – projektowanej jako strefa zamieszkania – pieszy będzie miał pierwszeństwo przed samochodami, które obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 20 km/h.  Bezpieczeństwo pieszych ma zapewnić też m.in. wyniesienie jezdni czy zastosowanie różnych nawierzchni. Poprawi się jakość oświetlenia ulicy.

Uwzględniając uwagi mieszkańców, na wysokości bloku nr 14 oraz na wysokości pierwszego budynku garażowego, tuż za drogą publiczną, pojawi się szlaban, zapewniający m.in. swobodny dostęp do garaży dla ich użytkowników..

Część uwag zgłaszanych przez mieszkańców dotyczy terenów należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk”. Przekazaliśmy je do zarządu spółdzielni i administracji osiedla Witomino, z którą jesteśmy w stałym kontakcie – informuje wiceprezydent Guć.

Przeprowadzenie prac, za które odpowiada gmina, planowane jest na przełomie roku 2021 i 2022. W przypadku inwestycji na terenie SM Bałtyk prace zostaną rozłożone na kilka lat.

W przygotowaniu są kolejne rewitalizacyjne inwestycje, dzięki którym zmieni się ta część Witomina – mówi Danuta Styk, radna miasta, członkini gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji.W tym procesie bardzo ważny jest dla nas głos mieszkańców – bezpośrednich odbiorców i użytkowników, stąd właśnie konsultacje, podczas których mają możliwość dokładnego zapoznania się z planowanymi inwestycjami, zadania pytań i zgłoszenia uwag.

Raport podsumowujący konsultacje i rozstrzygnięcia w zakresie zgłoszonych uwag stanowi załącznik do tego tekstu. Zachęcamy do zapoznania się z tym materiałem.

We wrześniu tego roku odbył się drugi etap konsultacji – w formie hybrydowej. W SP nr 35 zorganizowano spotkanie dla ściśle określonej liczby osób i w reżimie sanitarnym // fot. Jacek Klejment

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

powrót