Pięć miejsc na objętym rewitalizacją Oksywiu może się zmienić. By tak się stało, potrzeba pomysłu i… zgłoszenia do konkursu ogłoszonego przez Laboratorium Innowacji Społecznych. Jeszcze przez ponad trzy tygodnie czekamy na stowarzyszenia, organizacje czy spółdzielnie socjalne chętne do działania, ręka w rękę, z mieszkańcami.

Pojawienie się na rewitalizowanym osiedlu Zamenhofa – Opata Hackiego Zamenusa – talizmanu tej części Chyloni – było okazją do wielkiego, sąsiedzkiego świętowania. Poprzedziła je kilkumiesięczna wspólna praca mieszkańców, którzy pod okiem animatorów z organizacji pozarządowej opracowali symbol dzielnicy. Dziś zdobi on zrewitalizowane osiedle, u mieszkańców wzbudzając poczucie dumy, u przechodniów – zaciekawienie.

Teraz podobna, wspólna praca może się odbyć na Oksywiu. Jeszcze do 28 stycznia organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne mogą zgłaszać się do otwartego konkursu ofert na zaprojektowanie elementów rozwijających przestrzeń publiczną.

– Wskazaliśmy pięć miejsc, w których czekamy na twórczą interwencję – mówi Monika Listwoń z Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. To lokalizacje w różnych częściach dzielnicy i tak różne od siebie, jak różny może być leśny trakt pieszy od terenu między ulicą a murem oporowym, umacniającym skarpę. Liczymy na ciekawe, nieoczywiste pomysły, atrakcyjne dla mieszkańców i zachęcające ich do zmieniania swojego sąsiedztwa.

Pięć lokalizacji, o których mówi Monika Listwoń, to:

* Trakt pieszy przez Park Leśny, czyli obszar między ulicami Bosmańską a ul. Żeglarzy. To miejsce już dziś jest popularne wśród mieszkańców – a jego atrakcyjność jeszcze wzrośnie. Tuż przed świętami rozstrzygnięty został konkurs na koncepcję zagospodarowania parku, w efekcie czego powstanie  wygodny, uporządkowany trakt komunikacyjny łączący górną i dolną część Oksywia.

Obszar między ulicami Bosmańską a ul. Żeglarzy już dziś jest popularny wśród mieszkańców // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

* Sąsiedztwo bloku przy ul. Dickmana 38, mieszczącego dużą liczbę niewielkich lokali mieszkalnych. W 2018 r. budynek przeszedł termomodernizację energetyczną, teraz na uporządkowanie czeka jego otoczenie. Warto przy okazji przypomnieć, że jesienią tego roku, dzięki zaangażowaniu mieszkańców i pracowników Laboratorium Innowacji Społecznych przed blokiem urządzona została sąsiedzka rabata.

Mieszczący dużą liczbę niewielkich lokali mieszkalnych blok przy ul. Dickmana 38 w 2018 r. przeszedł termomodernizację energetyczną // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

* Sąsiedztwo bloku przy ul. Arciszewskich 23, o dużej wartości architektonicznej, znajdującego się w sąsiedztwie m.in. najstarszego gdyńskiego kościoła.

Historyczny budynek przy ul. Arciszewskich 23 // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

* Otoczenie przystanku autobusowego Akademia Marynarki Wojennej przy ul. Śmidowicza (w kierunku Obłuże Centrum). W niewielkim parku w rosną kasztanowce. Na pobliskim rondzie Rada Dzielnicy Oksywie zrobiła nasadzenia, planuje też wykonać mały plac zabaw. Zmiana, jaka miałaby tu zajść w ramach konkursu, ma być przeznaczona dla dorosłych.  

Okolice przystanku autobusowego Akademia Marynarki Wojennej przy ul. Śmidowicza czekają na propozycje zmian przeznaczonych dla dorosłych // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

* Teren przy murze oporowym na ul. Żeglarzy. Tutejsze osiedle mieszkaniowe położone jest na dwóch tarasach. Wyższy – pod lasem – to zabudowa wielorodzinna, niższy to małe domy wielorodzinne. Pomiędzy nimi znajduje się dość potężny mur oporowy. Mur, przyległy zielony skwer oraz sąsiadujące z nimi boisko znajdują się na uczęszczanej trasie pieszej pomiędzy ul. Śmidowicza, a osiedlem. Z boiska chętnie korzystają i młodzież, zielony skwerek nie jest zagospodarowany. 

To miejsce czeka na zagospodarowanie, by mogło służyć mieszkańcom // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Wspólnym mianownikiem dla wszystkich lokalizacji jest to, że planowane dla nich interwencje powinny być prowadzone przy dużym zaangażowaniu mieszkańców – podkreśla Monika Listwoń. ­–Że możemy na nich liczyć przekonaliśmy siępodczas akcji odnawiania przystanków autobusowych przy ul. Śmidowicza, gdzie lokalną społeczność do działania zachęciła organizacja pozarządowa.

Termin składania ofert upływa 28 stycznia 2021 roku. Szczegóły można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej pod tym linkiem: http://bityl.pl/km0Au. Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane między 1 marca a 30 listopada 2021 roku.

powrót