MIASTA ŚWIADOME – GLOBALNE WYZWANIA, LOKALNE ROZWIĄZNIA | 1-2 GRUDNIA 2020 | ONLINE

Tworzymy konferencję poświęconą wyzwaniom stojącym przed współczesnymi miastami.

W programie m.in.

  • debata dotycząca adaptacji do zmiany klimatu, zrównoważonego rozwoju i partycypacji, jako elementów rozwijających miasto
  • prezentacja poświęcona nowemu spojrzeniu na politykę społeczną miast w obszarze starzenia się społeczeństw
  • panel o rozwijaniu biznesu w miastach przyszłości
  • warsztaty poświęcone otwartym danym

Program i lista prelegentów będzie dostępna wkrótce

Wstęp bezpłatny

Wyzwania współczesnych miast

Specyficznym rodzajem wyzwań stojących przed miastami są globalne trendy (zmiana klimatu, starzenie się społeczeństwa, integracja imigrantów, zmiana paradygmatu pracy), na które miasta nie będą miały bezpośredniego wpływu – ale będą zmuszone się zaadaptować do zmian, które te trendy wywołają. Kluczowe jest także myślenie o nich w kategorii „efektu motyla” – konsekwencje globalnych trendów rozlewać się będą na wszystkie sfery życia miast/ i życia w miastach, stawiać miasta w obowiązku budowania rozwiązań w obrębie praktycznie wszystkich realizowanych polityk. Drugą grupę stanowią wyzwania będące w domenie indywidualnych rozwiązań projektowanych i możliwych do wdrożenia przez samorządy (jakość przestrzeni, rozwiązania systemowe na rzecz osób wykluczonych społecznie, rozwijany lokalnie system edukacji, godzenie rozwoju z ochroną dziedzictwa, rozwój gospodarczy, rozwój miasta w oparciu o potencjał dzielnic, budowanie lokalnych społeczności jako siły napędowej rozwoju miast).

Idea Urban Lab

UrbanLab, jako formuła działania nowoczesnego miasta zakłada interdyscyplinarność, budowanie przestrzeni do pracy międzysektorowej / międzywydziałowej, podnoszącej tematy, które istnieją „na styku sektorów”.

Konferencja „Becoming the City – Global Challenges, Local Solutions” organizowana jest w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 i współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Kontakt: urbanlab@lis.gdynia.pl
Kontakt dla mediów: komunikacja@lis.gdynia.pl


powrót