Ulica Nauczycielska latem przypomina zieloną aleję lipową

O tym, jak w ramach rewitalizacji Witomina zmienią się okolice ulicy Nauczycielskiej, będzie można dowiedzieć się 31 lipca (środa), o godzinie 17, w Klubie Seniora Witomino przy ul. Widnej 8, podczas spotkania z udziałem m.in. projektantów. Do przedstawionej koncepcji przebudowy – a ta zakłada m.in. uspokojenie ruchu – swoje uwagi będzie mógł zgłosić każdy uczestnik.

Mieszkańcy Witomina, dzięki rewitalizacji zachodniej części dawnej „Radiostacji” odczują wyraźną poprawę jakości życia oraz bezpieczeństwa. Stanie się to między innymi po przebudowie odcinka ulicy Nauczycielskiej, prowadzącego od skrzyżowania z ulicą Pogodną, do wejścia na teren leśny.
Końcowy odcinek ulicy Nauczycielskiej za skrzyżowaniem z ulicą Pogodną w kierunku wejścia do lasu służy głównie mieszkańcom budynków wielorodzinnych. Specyfika tego odcinka ulicy, przejawiająca się w braku skrzyżowań znalazła odzwierciedlenie w propozycjach projektowych.

– Według założeń zespołu projektowego współpracującego ze specjalistami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Laboratorium Innowacji Społecznych, ciąg ulicy Nauczycielskiej wzdłuż budynków nr 8-16, w ramach rewitalizacyjnej inwestycji przeobrazi się w strefę zamieszkania – informuje Maciej Warszakowski, zastępca dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. – Takie rozwiązanie nadaje przywilej pieszym, ale pozwala w bezpieczny sposób korzystać z przestrzeni zmotoryzowanym mieszkańcom. Zmiany obejmą, między innymi, budowę odwodnienia, wymianę nawierzchni tej ulicy, remont chodników w obrębie wejścia na teren szkoły. Na odcinku o długości około 60 metrów, jezdnia zostanie zwężona, a jej nawierzchnia wyniesiona. Dla pojazdów wjeżdżających od ulicy Pogodnej, na wysokości wejścia do szkoły, znajdzie się linia warunkowego zatrzymania, co wpłynie na uspokojenie ruchu. Ostatni odcinek przebudowywanej ulicy, na wysokości bloku Nauczycielska 16, zostanie zaaranżowany jako wejście do lasu, gdzie oprócz nawierzchni żwirowo-mineralnej pojawią się elementy małej architektury.

Harmonogram działań przyjęty w związku z przebudową ulicy Nauczycielskiej zakłada ukończenie dokumentacji projektowej, do połowy przyszłego roku.

– Założenia projektantów przygotowujących koncepcję przebudowy odbieram bardzo pozytywnie, m.in. dlatego, że przewidują ochronę jak największej liczby istniejących drzewOkazałe lipy bardzo uroczo ozdabiają ulicę Nauczycielską, nadając jej w okresie letnim charakter zielonej alei – mówi Danuta Styk, radna miasta Gdyni, uczestnicząca w pracach Komitetu ds. Rewitalizacji. – Zmiany w tej części naszej dzielnicy są bardzo oczekiwane przez mieszkańców. Przebudowa odcinka ulicy Nauczycielskiej powinna zostać dobrze odebrana przez sąsiadów. Nieopodal, tuż za ogrodzeniem szkoły, będzie realizowana kolejna inwestycja związana z rewitalizacją zachodniej części dawnej „Radiostacji”. Gdyńskie Centrum Sportu prowadzi przygotowania do rozpoczęcia budowy nowych obiektów rekreacyjnych. Z nowego boiska i bieżni skorzystać będą mogli mieszkańcy całego Witomina, a tym z rejonu ulicy Nauczycielskiej, będzie tam najbardziej „po drodze”.

Koncepcja przyszłej przebudowy powstała w Biurze Drogowym Maciej Gajewski, a 31 lipca (środa) o godzinie 17 rozpocznie się spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców, z udziałem pracowników Laboratorium Innowacji Społecznych i autorów koncepcji przebudowy. Zapraszamy do Klubu Seniora Witomino, przy ulicy Widnej 8, aby poznać założenia tej inwestycji  i przekazać własną opinię.

Mieszkańcy zainteresowani przebudową ulicy Nauczycielskiej, którzy w środę, 31 lipca nie będą mogli osobiście uczestniczyć w spotkaniu konsultacyjnym, swoje uwagi i opinie, będą mogli przekazać drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@lis.gdynia.pl lub telefonicznie: 58 727 39 06, (pon.-pt. w godzinach 8-16) do dnia 11 sierpnia. Projektanci wezmą je pod uwagę, przygotowując ostateczną koncepcję przebudowy tej części Witomina, która będzie stanowić podstawę dla dalszych prac projektowych.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

powrót