Kluby rodzica to spotkania rodziców, opiekunów, czasem całych rodzin, organizowane w formie grup wsparcia.

W ramach projektu rozwijamy Klub Rodzica na Witominie, działający przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Vitava. To przestrzeń wymiany doświadczeń rodzicielskich, integracji i wzajemnego wsparcia z ofertą zajęć dla uczestniczek i uczestników projektu oraz ich dzieci.

Na spotkania zapraszamy do świetlicy Vitava (ul. Widna 8, Gdynia):

  • we WTORKI, godz. 11:00: zajęcia umuzykalniające dla dzieci z rodzicami, wspólne śpiewanie i czytanie, zabawa z chustą animacyjną i instrumentami muzycznymi. Po zajęciach czas na rozmowę dla rodziców oraz swobodne zabawy dla dzieci lub spotkanie tematyczne.
  • w PIĄTKI, godz. 11:00: zajęcia fitness dla mam z dziećmi. Zajęcia o charakterze treningu wzmacniającego przeznaczone dla rodziców o różnej sprawności fizycznej z dziećmi o różnych humorach i temperamentach. Zajęcia mają elastyczną konwencję.

Ponadto spotkania z psychologiem w ramach cyklu „Rodzicielstwo w pełni” oraz warsztaty dla dzieci (np. sensoplastyka, logorytmika).

Więcej informacji uzyskasz w biurze projektu, bądź bezpośrednio u osoby prowadzącej zajęcia: Joanna Wojniusz, tel. 510 908 903.

powrót