Wyobraź sobie, co byłoby gdyby obywatele mogli kreować więcej niż tylko swoje własne podwórka i osiedla? Co gdyby ich aktywność twórcza nie ograniczała się do lokalnych spraw, ale gdyby mogli inicjować i nadawać kształt wielkim wizjom urbanistycznym zupełnie oddolnie? I gdyby byli gotowi i dysponowali środkami, aby swoje plany skutecznie wdrażać i chronić? Czy obywatelskie współzarządzanie realizacją wielkoprzestrzennych założeń urbanistycznych, wciąż jeszcze kojarzonych z koniecznością panowania scentralizowanej i autorytarnej władzy planistycznej, byłoby zagrożeniem czy nową szansą dla planowania miast?

dr Artur Jerzy Filip – badacz i praktyk innowacyjnych form międzysektorowego współzarządzania projektami miejskimi. Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

powrót