Zapraszamy na warsztaty będące częścią procesu konsultacji społecznych dotyczących przekształceń przestrzennych i funkcjonalnych ulicy Starowiejskiej i jej okolic.

Spotkania warsztatowe odbędą się w InfoBoksie w poniższych terminach:

  • 14 kwietnia 2018 r. (sobota), w godz. 11.00 – 15.00,
  • 21 kwietnia 2018 r. (sobota), w godz. 11.00 – 15.00,
  • 12 maja 2018 r. (sobota), w godz. 11.00 – 15.00.

Weźmie w nich udział ok. 25-osobowa grupa mieszkańców Gdyni, reprezentujących różne grupy użytkowników ulicy Starowiejskiej (mieszkańców, przedsiębiorców, osób odwiedzające z innych części Gdyni), wyłoniona spośród osób, które zgłoszą chęć uczestnictwa w warsztatach. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. W razie większej liczby chętnych niż miejsc, LIS zastrzega sobie prawo do wyboru ostatecznego składu grupy warsztatowej, z zachowaniem jej różnorodności pod kątem płci, wieku i związków uczestników z ulicą Starowiejską. Zgłoszenie chęci udziału w warsztatach oznacza deklarację gotowości uczestnictwa we wszystkich trzech spotkaniach grupy warsztatowej.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

  • telefonicznie pod numerem: 58 727 39 08,
  • mailowo pod adresem: konsultacje@lis.gdynia.pl,
  • osobiście pod adresem: ul. Żeromskiego 31 (wejście od ul. Derdowskiego).

Celem warsztatów jest opracowanie kilku koncepcji zmian na ulicy Starowiejskiej, które będą zawierać propozycje rozwiązań odpowiadających na zdiagnozowane wyzwania związane z funkcjonowaniem Starowiejskiej. Stworzone przez uczestników warsztatów koncepcje zostaną zaprezentowane mieszkańcom – m.in. w ramach wystawy w przestrzeni ulicy Starowiejskiej oraz podczas otwartego spotkania konsultacyjnego (5 czerwca 2018).

Prowadzący warsztaty: Monika Arczyńska, Łukasz Pancewicz

Przeczytaj więcej o konsultacjach społecznych w sprawie ulicy Starowiejskiej [KLIK]

powrót