„Do czynu! Niewiasty polskie! Zrzeszać trzeba się niewiastom polskim temu, że w życiu politycznem tylko zrzeszenia – im większe, tem lepsze – owocnie pracować mogą, a wspólnemi siłami najlepiej pouczać się można. Niewiasty polskie! Gdzie nie ma jeszcze Towarzystwa kobiecego, powinno się ono natychmiast utworzyć. Wszak równe prawa przyznano niewiastom” – nawoływała „Gazeta Gdańska” 5 sierpnia 1919 roku.

Kobiecych stowarzyszeń było w przedwojennej Gdyni kilkanaście, a gdy się zrzeszyły w 1936 r., wspólnym wysiłkiem wprowadziły pierwszą kobietę do Rady Miejskiej. Zapraszamy na wykład z cyklu „Gdynia Nieznana” Małgorzaty Sokołowskiej, autorki książek o Gdyni.

Wstęp wolny!

powrót