Dlaczego dążymy do stałości, a jednocześnie jesteśmy żądni zmian? Co o zmienianiu siebie i innych ma nam do powiedzenia psychologia społeczna? Jak nasza sprawczość wpływa na nasz własny obraz siebie? Jak wspólnotowość decyduje o tym, w jaki sposób widzimy innych ludzi i świat dookoła? W końcu – jak te zagadnienia odnieść do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie, obowiązków obywatelskich i ciągłych przemian społecznych? Uniwersytet SWPS wraz z UrbanLab Gdynia zapraszają na dwa wykłady pod hasłem „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego”. Prelekcje wygłoszą renomowani psychologowie społeczni z naszego uniwersytetu – prof. Michał Parzuchowski i prof. Bogdan Wojciszke.

Wydarzenie objęte jest patronatem Strefy Psyche.

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: https://bit.ly/2OpBx6j

11.00–12.00
Społeczeństwo żąda zmiany! O psychologicznej potrzebie zmienności i zmienianiu siebie – dr hab. Michał Parzuchowski, prof. Uniwersytetu SWPS

„Zmiany to proces, poprzez który przyszłość wchodzi w nasze życie” – pisał Alvin Toffler w książce „Szok przyszłości”. Podczas wykładu porozmawiamy o kapitale społecznym i dążeniu do stałości oraz potrzebie zmian. Zaprezentowane zostaną badania psychologów nad spostrzeganiem i akceptacją zmian w różnych obszarach funkcjonowania człowieka. Co ważne, inaczej postrzegamy i realizujemy swoje chęci, kiedy według nas zmieniać mają się inni, a inaczej, gdy mamy się zmieniać sami…). Wykład zakończy się dyskusją nad społecznymi konsekwencjami takiej asymetrii w spostrzeganiu.

12.00–13.00
Sprawczość i wspólnotowość: co widzimy u siebie, a co u innych – prof. dr hab. Bogdan Wojciszke

Człowiek jest istotą o dwoistej naturze – z jednej strony jest sprawcą, który osiąga swoje indywidualne cele, z drugiej strony zaś uczestnikiem różnych wspólnot, które są mu równie niezbędne do życia. Dlatego właśnie sprawczość i wspólnotowość to dwa rodzaje treści, które odgrywają najważniejszą rolę w naszym spostrzeganiu innych ludzi i siebie samych. Co ciekawe, sprawczość (zdolność do realizacji celów) jest przy tym kluczowa w spostrzeganiu siebie samego, zaś wspólnotowość (działanie na rzecz ludzi) jest kluczowa w spostrzeganiu innych ludzi. Podczas wykładu zostanie przedstawionych wiele danych, wskazujących, że nasza samoocena opiera się głównie na sprawczości, a nasze oceny innych osób opierają się głównie na ich wspólnotowości.

powrót