Podczas tego spotkania uczestnicy zostaną zapoznani z prostym szablonem, służącym do zaprojektowania gry typu start / meta, a następnie wykonają prototyp swojej gry. Szablon zawiera informacje na temat podstawowych typów tras i mechanik występujących w grach tego gatunku, oraz narzędzia służące do doboru lub wygenerowania tematu gry.

Celem projektu jest promocja i popularyzacja gier i zaprezentowanie ich jako narzędzia służącego nie tylko rozrywce, ale również edukacji i działaniu prospołecznemu, dzięki projektowanie ich zgodnie z trendem serious games. Zajęcia odbywające się w ramach całego cyklu będą składać się z części teoretycznej, wykładowej i praktycznej, warsztatowej, realizując w ten sposób postulaty edukacyjne metody uczenia się poprzez działanie.

 

O programie

Program całego cyklu został tak ułożony, aby umożliwić uczestnikom udział w dowolnie wybranych warsztatach. Cały program dzieli się na trzy części a każde spotkanie będzie dotyczyć będzie osobnego tematu i stanowić zamkniętą całość. Wiedza przekazywana podczas kolejnych warsztatów przyda się podczas następnych, ale nie będzie ona niezbędna do wykonywania prezentowanych podczas ich trwania zadań. Dzięki takiej strukturze uczestnicy będą mogli brać udział w tych zajęciach, które ich interesują oraz dołączyć do grupy w dowolnym momencie.

powrót