Prezentacja innowacyjnych projektów i działań prospołecznych realizowanych przez Laboratorium Innowacji Społecznych.

Niezaspokojone potrzeby, brak poczucia bezpieczeństwa i sensu wśród uczestników przestrzeni społecznej to skutki błędów, jakie dostrzegli autorzy i autorki „Innowacji na ludzką miarę”. Niezgodności były dla innowatorów i innowatorek sygnałami do działania i przełożenia wyzwań społecznych na projektowe, w ramach których przeprowadzili diagnozy zidentyfikowanych problemów, opracowali prototypy i przetestowali projekty innowacji społecznych. Podejmując nowatorskie, oparte na partycypacji działania w poszukiwaniu skutecznych i niestandardowych rozwiązań, twórcy i twórczynie znaleźli innowacyjne odpowiedzi na ograniczenia dostępności przestrzeni publicznej, brak narzędzi dydaktyczno-motywacyjnych i poprawiających kondycję pamięci, wykluczenie towarzyskie, a także brak zrozumienia i akceptacji.

„Innowacje na ludzką miarę” są prezentacją wybranych projektów realizowanych z udziałem Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. To przykłady poszukiwań i wspierania rozwoju oddolnie wypracowywanych rozwiązań dotyczących usług na rzecz osób zależnych ze względu na niepełnosprawność, chorobę lub wiek. To również efekt międzysektorowej współpracy, która dzięki wykorzystaniu technik audiowizualnych doprowadziła do powstania multimedialnego narzędzia dla seniorów i seniorek wspierającego przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i kulturalnemu.

Wystawę można zobaczyć w dniach 6 – 15 lipca

powrót