Po dwóch miesiącach prac już wyłania się obraz tego, jak po rozbudowie będą wyglądały skrzyżowania ul. Płk. Dąbka – Bosmańska – Dickmana na objętym rewitalizacją Oksywiu Górnym.

Rozbudowa skrzyżowań na Oksywiu Górnym // fot. Aleksandra Dylejko

W połowie lipca rozpoczęły się prace, po których zakończeniu będziemy bezpieczniej poruszać się po Oksywiu Górnym. Skrzyżowania ulic Płk. Dąbka – Bosmańska – Dickmana w sercu objętej rewitalizacją starej wsi Oksywie są rozbudowywane tak, by uspokoić ruch i w większym niż obecnie stopniu przystosować przestrzeń do potrzeb pieszych.

– Przygotowanie inwestycji wymagało uwzględnienia wielu czynników. To historyczna część Gdyni, dlatego istotne dla nas było, by projekt zmian uwzględniał dziedzictwo tego miejsca i przypominał o nim. Miejsce jest ważne także pod względem komunikacyjnym: tędy można dojechać do stoczni czy portu wojennego, do najstarszego w Gdyni kościoła i do hospicjum, ale też na polanę rekreacyjną czy oksywski bulwar, więc bardzo ważne jest bezpieczeństwo zwłaszcza niechronionych uczestników ruchu – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Koncepcja, która powstała po serii spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami i którą właśnie realizujemy, łączy te dwie potrzeby. Bezpieczeństwu będzie sprzyjało m.in. wyniesienie całej nawierzchni rozbudowanych skrzyżowań, bo samochody będą musiały tu zwolnić. O historii przypomni odwzorowany w nawierzchni przystanku przy hospicjum układ ruralistycznego dawnej wsi Oksywie.

Roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem. Postało już nowe rondo oraz azyl oddzielający pasy jezdni na wysokości przystanków autobusowych, czyli elementy nowego układu komunikacyjnego w tym miejscu.

– Przebudowa skrzyżowań na Oksywiu Górnym znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort pieszych dzięki wyznaczeniu bezpiecznych przejść dla pieszych – mówi Mateusz Kolera, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Oksywie.

W ostatnich tygodniach dokończono rozbiórkę nawierzchni jezdni oraz przystanku przy hospicjum – trwały prace przy nowych konstrukcjach. Dokończono montaż fragmentu sieci wodociągowej, trwała budowa kanalizacji deszczowej i odcinków gazociągu.

W rejonie inwestycji obowiązuje zmieniona organizacja ruchu:

  • Wyznaczono tymczasowe przejścia dla pieszych, z barierami i tabliczkami informacyjnymi
  • Od ul. Dickmana wyznaczono objazd ul. Żółkiewskiego i Belwederską – ulica jest zamknięta na wysokości posesji Płk. Dąbka 52: z wyjątkiem dojazdów do posesji 46, 48 i 50
  • Przystanek Oksywie Górne 02 zawieszono
  • Ruch w rejonie budowanego ronda jest jednokierunkowy w stronę ul. Dickmana, objazd ul. Żółkiewskiego i Belwederską
  • Ul. Dickmana jest jednokierunkowa w stronę Osady Rybackiej
  • Na skrzyżowaniu ulic Płk. Dąbka i Belwederskiej zmieniono pierwszeństwo przejazdu
  • Poszerzono łuk na wlotach z pierwszeństwem przejazdu
  • Zmieniono lokalizację przejścia dla pieszych przez ul. Płk. Dąbka

Teren budowy przekazano wykonawcy pod koniec czerwca; na realizację inwestycji wyłoniona w przetargu firma MTM na osiem miesięcy.

O tym, jak zmieni się przestrzeń na Oksywiu Górnym, można przeczytać tutaj

Zadanie jest realizowane w ramach projektu Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

powrót