Przygotowania inwestycji rewitalizacyjnej na osiedlu Meksyk związanej z budową nowej drogi, przebudową odcinków już istniejących ulic i skrzyżowań oraz wybudowaniem komunikacyjnego węzła przesiadkowego zintegrowanego z przystankiem SKM Gdynia Chylonia dobiegają końca. Projekt wymagał uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), umożliwiającego wypłatę odszkodowania za przejęcie przez miasto części prywatnych gruntów przeznaczonych pod inwestycję. Wydany ZRID to ostatni krok przed ogłoszeniem przetargu na wyłonienie wykonawcy. Stanie się tak, gdy decyzja ZRID stanie się ostateczna.

– Na rewitalizację osiedla Meksyk przeznaczymy z budżetu miasta około 22 milionów złotych – informuje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Osiedle przejdzie bardzo duże zmiany, oczekiwane przez mieszkańców. Plan zadań rewitalizacyjnych dla tej części Gdyni był szczegółowo konsultowany z lokalną społecznością.

Zmianom ulegnie dotychczasowa organizacja ruchu wewnątrz osiedla, a przestrzeń wspólna zostanie zagospodarowana estetyczną zielenią i elementami małej architektury. Na ulicy Hutniczej powstanie nowe skrzyżowanie wyposażone w sygnalizację świetlną, co zapewni płynność ruchu autobusów i pojazdów osobowych. Zmiany obejmujące tę część Meksyku będą uwzględniały projektowany węzeł Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiasta (OPAT).

– Zalążek większych zmian można już dziś zaobserwować przy ulicy Śliwkowej – mówi wiceprezydent Guć. – Tam w czerwcu oddano do użytku tzw. ogród deszczowy; po gruntownej przebudowie okolica w niczym nie przypomina terenu przed wykonaniem inwestycji. Ogród przypadł do gustu mieszkańcom. Jest estetyczny, zielony, a przede wszystkim, dzięki starannie dobranej roślinności, całkowicie wyeliminował problem podtapiania budynków po intensywnych opadach deszczu.

Istotną inwestycją na Meksyku będzie budowa węzła przesiadkowego zintegrowanego z przystankiem SKM Gdynia Chylonia. Powstanie zupełnie nowa droga prowadząca od ulicy Hutniczej, kończąca się pętlą autobusową tuż przy tunelu pod torami kolejowymi. Projekt przewiduje umiejscowienie drogi na gruntach prywatnych. Dzięki uzyskanemu zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), miasto Gdynia wypłaci odszkodowania za przejęty teren od prywatnych właścicieli.

– Decyzja ZRID w sprawie inwestycji rewitalizacyjnej na osiedlu Meksyk jest ostatnim krokiem na drodze przygotowywania do przyszłej budowy – podkreśla Michał Guć. – Wyłonienie wykonawcy inwestycji będzie możliwe z chwilą, gdy wydana decyzja ZRID stanie się ostateczna.

Równolegle trwają pracę nad uchwałą Rady Miasta Gdyni dotyczącą likwidacji ulic Bananowej, Cytrynowej, Pomarańczowej, Porzeczkowej i Agrestowej. Znajdujące się przy nich nieruchomości będą podporządkowane do ul. Palmowej, Północnej i częściowo Hutniczej, a numeracja zostanie uporządkowana. O nadchodzących zmianach mieszkańcy zostali szczegółowo poinformowani przez pracujących w terenie przedstawicieli Laboratorium Innowacji Społecznych.

powrót