Wiadukt drogowy czy kładka pieszo-rowerowa? Sposób połączenia ulic Strzelców i Buraczanej będzie tematem najbliższych konsultacji społecznych na Karwinach i w Małym Kacku. Mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje opinie podczas wysłuchania publicznego 11 grudnia, a także za pośrednictwem formularzy konsultacyjnych – w wersji papierowej i elektronicznej.

Celem procesu jest przedstawienie i omówienie argumentów związanych z ewentualną realizacją obu konsultowanych wariantów połączenia. To m.in. na ich podstawie Prezydent Gdyni podejmie decyzję odnośnie ostatecznego kształtu inwestycji.

Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych Prezydent Gdyni podjął z potrzeby znalezienia takiego rozwiązania dla połączenia ulic Strzelców i Buraczanej, które będzie odpowiadać potrzebom różnych grup: mieszkańców, okolicznych przedsiębiorców i ich pracowników, a także wszystkich innych zainteresowanych gdynian.

Połączenie ulicy Strzelców i Buraczanej ma ułatwić poruszanie się w tych dwóch dzielnicach i wiemy, że mieszkańcy ogólnie są zgodni co do tej potrzeby. Ostatnie miesiące ujawniły jednak podzielone zdania co do samej kategorii inwestycji. Konsultacje społeczne mają pomóc Prezydentowi zapoznać się z argumentami różnych stron. To ważne, bo proces ten nie idzie w parze z głosowaniem, czyli nie będziemy wybierać „najpopularniejszego” wariantu. Będziemy natomiast omawiać możliwie konsekwencje wprowadzenia obu rozwiązań, a także obawy uczestników konsultacji, bo te są naturalnym towarzyszem zmian. Wierzę, że uda nam się stworzyć przestrzeń do rozmowy, w której będą mogli wypowiedzieć się zwolennicy każdego z rozwiązań – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Pierwszy etap konsultacji stanowić będzie wysłuchanie publiczne, w którym udział weźmie Prezydent Gdyni. Zaplanowano je na  wtorek, 11 grudnia o godz. 18.00, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (ul. Staffa 10). W trakcie kilkugodzinnego spotkania losowo wybrana grupa spośród zgłoszonych mieszkańców, będzie miała po kilka minut na przedstawienie merytorycznego stanowiska dotyczącego konsultowanych wariantów inwestycji. W trakcie wysłuchania nie przewiduje się zadawania pytań ani dyskusji nad prezentowanymi stanowiskami.

Wysłuchanie publiczne pozwala nam poznać różne argumenty „za” i „przeciw” każdemu z rozwiązań oraz określić orientacyjnie, czy pewne typy opinii lub obaw dotyczą bardziej określonych grup mieszańców. Otwiera to też możliwość poinformowania mieszkańców o szczegółach i potencjalnych konsekwencjach obu proponowanych rozwiązań, a osoby zainteresowane tematem będą mogły poznać także inne perspektywy swoich sąsiadów – mówi Ewa Stokłuska z działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostki koordynującej konsultacje.

Chęć wystąpienia na wysłuchaniu publicznym może do 5 grudnia zgłosić każdy mieszkaniec za pośrednictwem formularza internetowego pod adresem www.badanialis.pl/wysluchanie lub telefonicznie pod numerem 58 727 39 08. Spośród wszystkich chętnych wylosowanych zostanie 15 osób, które na pewno będą mogły zabrać głos na spotkaniu. Ich wystąpienia muszą zmieścić się w czasie 5 minut, a ich kolejność określona zostanie w drodze losowania tuż przed rozpoczęciem wysłuchania. Kilka miejsc na prezentację zostanie zarezerwowane dla osób, które zgłoszą taką chęć bezpośrednio na miejscu wysłuchania. Ich wystąpienia również będą mogły trwać do 5 minut, a ich kolejność będzie ustalana losowo. W zależności od możliwości czasowych, monitorowanych na bieżąco przez osoby prowadzące wysłuchanie, do wystąpienia mogą zostać zaproszone również osoby z listy rezerwowej (z grona tych, które zgłaszały się wcześniej przez internet lub w dniu wysłuchania).

Z dokładnym regulaminem wysłuchania publicznego można zapoznać się [tutaj].

Podczas wysłuchania prezentacje mieszkańców poprzedzi merytoryczne wprowadzenie do tematu przygotowane przez przedstawicieli Miasta Gdyni. Z materiałami informacyjnymi towarzyszącymi konsultacjom będzie można zapoznać się także przed spotkaniem. Są już dostępne [tutaj].

Już po Nowym Roku, w okresie od 7 do 20 stycznia, będzie można także wyrazić swoją opinię w sprawie połączeniami między dzielnicami za pośrednictwem formularza konsultacyjnego – przez internet lub w wersji papierowej. Wydrukowane formularze będzie można pobrać i złożyć w siedzibach Rady Dzielnicy Karwiny i Rady Dzielnicy Mały Kack, w Laboratorium Innowacji Społecznych oraz w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta.

Opinie i stanowiska wyrażone podczas wysłuchania publicznego oraz w formularzach konsultacyjnych zostaną przeanalizowane, a wnioski z nich przedstawione Prezydentowi jako materiał pomocniczy w podejmowaniu decyzji o sposobie połączenia ulic Strzelców i Buraczanej. Decyzja co do wyboru konkretnego rozwiązania inwestycyjnego zostanie opublikowana w raporcie podsumowującym konsultacje w drugiej połowie lutego.

Bieżące informacje i wszystkie materiały znajdują się pod adresem www.lis.gdynia.pl/karwiny-malykack.

powrót