Zgłoszenie do gdyńskiego inkubatora innowacji projektu „Caffe Aktywni” gdańskiej fundacji „Świat Wrażliwy” dało początek całej sekwencji zdarzeń, które doprowadziły do założenia przedsiębiorstwa ekonomii społecznej i rozwinięcia działalności integracyjnej, międzypokoleniowej kawiarni. Dało też wyróżnienia w konkursach: lokalnym, europejskim i… światowym. Oto opowieść o tym, dlaczego we wrześniu, gdy rozpocznie się nabór do drugiej edycji projektu „Innowacje na ludzką miarę”, warto zgłosić swój pomysł na innowację.

Termin wysyłania zgłoszeń upływał o północy. Była godzina 22. Jolanta Rychlik, prezeska gdańskiej fundacji „Świat Wrażliwy”, wypełniła wszystkie pola formularza on line. Spojrzała na siedzącą na kanapie córkę Katarzynę.
– To co, powiedz: klikamy czy nie klikamy?
– Klikamy!

A dziś mówi tak: – W ciągu trzech lat, który minęły, staliśmy się tak rozwiniętą organizacją, że mogę mówić o ogromnym sukcesie nas wszystkich i ludzi, którzy nas wspierają.

Od lewej: Klaudia Tarasiewicz, Joanna Rychlik i Beata Weiner
Od lewej: Klaudia Tarasiewicz, Joanna Rychlik i Beata Weiner // fot. Aleksander Trafas

W roku 2016 Katarzyna, córka pani Jolanty, skończyła gimnazjum i zaczęła naukę w przysposabiającej szkole specjalnej w Gdańsku Oliwie. Pani Jolanta przekonywała się, że nie ma w zasadzie miejsca, w którym młodzież i rodzice mogliby wspólnie spędzać czas „po szkole”. Tymczasem była jej fundacja, realizująca projekty na rzecz dzielnicy. Wśród nich – choreoterapia prowadzona przez Agnieszkę Głuszczyńską. Szukała partnera dla realizowanego przez siebie przedsięwzięcia angażującego seniorów. Zaproponowała fundacji „Świat Wrażliwy” współpracę. – Założyłyśmy, że na podsumowanie wspólnego procesu fundacja przygotuje nowy, duży projekt – mówi Jolanta Rychlik. – Pomyślałam: mamy seniorów, mamy młodzież – może warto ich połączyć, zrobić coś wspólnego dla tej grupy? W tym samym czasie dotarła do mnie informacja o naborze pomysłów do inkubatora innowacji społecznych.

W lutym 2017 roku, gdy trwał II nabór pomysłów, pani Jolanta złożyła do niego (jako współautorka innowacji, obok Klaudii Tarasiewicz i Agnieszki Głuszczyńskiej, oraz w imieniu fundacji) projekt „Caffe Aktywni” – integracyjnej kawiarni międzypokoleniowej. Pomyślana była jako wspólna, otwarta przestrzeń (przy ul. Kartuskiej 108/112 na gdańskich Siedlcach), w której młodzież z niepełnosprawnością intelektualną może się aktywizować i zdobywać nowe umiejętności oraz kompetencje, rozwijając samodzielność, odpowiedzialność i pewność siebie, a seniorzy, pełniąc role mentorów, mogą dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Pomysł został zakwalifikowany do rozwijania w projekcie, trafił do testowania. Pięć seniorek pełniło rolę mentorek dla ośmiorga młodych ludzi z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestniczyli w programie treningowym, ze wsparciem seniorek ucząc się samodzielności, dorosłości, komunikacji, ale także… gotowania i pieczenia.

Po testowaniu nasza innowacja trafiła do upowszechnienia. Gdy poznałam bliżej zasady ekonomii społecznej zdecydowałam o napisaniu biznesplanu i otwarciu ogólnodostępnej kawiarni, w której zatrudnimy młode osoby z niepełnosprawnością oraz seniorów. Dostaliśmy dotację – mówi Jolanta Rychlik.Dzięki niej mogliśmy wyremontować naszą siedzibę. Kto do nas przychodzi, po prostu chce tu zostać.

Przede wszystkim jednak możliwe stało się zatrudnienie w kawiarni trzech osób, wspieranych przez seniorki – wolontariuszki. Fundacja nadal prowadzi w Gdańsku projekty miejskie i dzielnicowe, kontynuuje i rozwija swój projekt „W labiryncie dorosłości”.

W ubiegłym roku innowacja dotarła do finału europejskiego konkursu „The Innovations in Politics”, a na początku tego roku, podczas Gali Pracodawców Pomorza, fundacja otrzymała wyróżnienie jako Pracodawca Społecznie Wrażliwy. W sierpniu tego roku do fundacji dotarła wiadomość, że projekt jest jednym z 15 finalistów międzynarodowego konkursu CEMEX-TEC 2020.

Caffe Aktywni - miejsce międzypokoleniowej aktywności //  fot. Aleksander Trafas
Caffe Aktywni – miejsce międzypokoleniowej aktywności // fot. Aleksander Trafas

 Miasto nowoczesne to miasto międzypokoleniowe, czerpiące z różnych doświadczeń, uwzględniające potrzeby różnych grup mieszkańców i dające im okazje do współdziałania. To miasto, które nie zamyka się na potrzeby tylko jednej grupy mieszkańców, ale patrzy szeroko, z wielu perspektyw. Właśnie tak działamy w Gdyni, a rozwianie innowacji społecznych w ramach inkubatora jest jednym ze sposobów działania – wyjaśnia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.W pierwszej edycji inkubatora pomysłów szukaliśmy rozwiązań mogących poprawić jakość życia osób zależnych, tym razem skupiać się będziemy na szeroko pojętym włączeniu społecznym. To zagadnienia dotyczące mieszkańców w każdym wieku. Liczę na ciekawe rozwiązania.

Na rozwijanie i upowszechnianie innowacji społecznych Gdynia pozyskała ponad milion złotych z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Projekt rozpisany na lata 2020 – 2023  poprowadzi Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni w partnerstwie z warszawską Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Zaplanowano dwa nabory. Pomysły mogą zgłaszać osoby indywidualne, grupy nieformalne, przedstawiciele różnego rodzaju organizacji, instytucji i przedsiębiorstw czy podmiotów zainteresowanych tematem włączenia społecznego (np. parafie, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe). Wsparcie w formie szkoleń, indywidualnych konsultacji i mentoringu może otrzymać około stu pomysłów. Prototypy innowacyjnych rozwiązań, które powstaną pod okiem specjalistów, zostaną przetestowane w wybranej lokalizacji – przewidziano granty dla 52 z nich (w wysokości średnio 40 tys. zł). Dziesięć najlepszych spośród przetestowanych innowacji, z potencjałem do dalszego wdrażania, zostanie upowszechnianych na szerszą skalę. Z gotowych innowacji i wsparcia inkubatora przy ich wdrażaniu będą mogli korzystać przedstawiciele różnego rodzaju organizacji, instytucji i przedsiębiorstw, ale także grupy nieformalne i osoby fizyczne.

Więcej na stronie  innowacjespoleczne.org.pl

***
Po pierwszej edycji projektu „Innowacje na ludzką miarę” po pomyślnych wynikach testowania do upowszechnienia trafiło dziewięć pomysłów rozwiniętych w Gdyni:
* JAK? – sakiewka / ocieplacz relacji między osobami z niepełnosprawnością intelektualną a zdrowymi [O INNOWACJI]
* Oswajanie dorosłości – program warsztatów dotyczących rodzicielstwa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, z wykorzystaniem symulatora [O INNOWACJI]
* Wyzwania życia – edukacyjna gra planszowa dotycząca tematu seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną [O INNOWACJI]
* Mistrzowie są wśród nas – system motywacyjny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną [O INNOWACJI]
* Caffe Aktywni – międzypokoleniowa kawiarnia integracyjna [O INNOWACJI]
* Gdyński Lodołamacz Technologiczny – model edukacyjny wspierający rozwój samodzielności, korzystanie z komunikacji w przestrzeni miejskiej i integrację społeczną osób z niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o nowe [O INNOWACJI]
* My też jesteśmy rodzicami! – program wsparcia dla rodzin, w których rodzicami są osoby z niepełnosprawnością intelektualną bazujący na nurcie tzw. rodzicielstwa bliskości [O INNOWACJI]
* Czułość – wypracowany partycypacyjnie zeszyt rozwiązań architektonicznych i projektowych zgodnych ze standardami dostępności do samodzielnego wdrożenia np. w kawiarniach, klubach, restauracjach, bibliotekach, świetlicach przez osoby zarządzające daną przestrzenią [O INNOWACJI]
* Niewidzialna wyprawa – fabularna gra planszowa, w którą mogą grać wspólnie osoby widzące i niewidome [O INNOWACJI]

powrót