Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, jest w gronie tegorocznych finalistów europejskiego konkursu The Innovation in Politics. Konkursowe jury, które właśnie ogłosiło swoją decyzję, doceniło „Oswajane dorosłości” – gdyńską innowację społeczną rozwiniętą i upowszechnioną dzięki prowadzonemu w naszym mieście inkubatorowi innowacji społecznych. Szansę na nagrodę ma też innowacyjna „Caffe Aktywni”.

 

W Gdyni nie boimy się poszukiwania i wdrażania niekonwencjonalnych rozwiązań dla problemów społecznych. Niezależnie od tego, czy ich inicjatorami są jednostki miejskie, organizacje pozarządowe czy osoby prywatne, bazując na doświadczeniu własnym i partnerów szukamy skutecznych sposobów zaspokajania potrzeb – tymi słowami Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, otwiera publikację „Innowacje społeczne. Dwanaście pomysłów na lepsze życie” podsumowującą trzy lata prowadzenia w naszym mieście inkubatora innowacji społecznych. W jego ramach poszukiwano rozwiązań, dzięki którym osobom zależnym można świadczyć lepszą opiekę czy usługi.
Dziewięć projektów, które w Gdyni rozwinięto i przetestowano trafiło do upowszechnienia, co znaczy że już korzystają z nich specjaliści z całego kraju. Dwie innowacje i wspierający ich rozwój samorządowcy znaleźli się w ścisłym gronie finalistów europejskiego konkursu „Innowacje w polityce”.

Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, nominowany jest w kategorii „Jakość życia” za innowację „Oswajanie dorosłości” realizowaną przez gdyńską fundację „Dom Marzeń”. W jej ramach, jako narzędzie właśnie oswajania dorosłości przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną wykorzystywany jest symulator niemowlęcia. Podczas warsztatów wyjazdowych osoby z niepełnosprawnością w praktyce przekonują się, na czym polega opieka nad dzieckiem, a specjaliści poznają specyfikę pracy z symulatorem.

Katarzyna Karczewska, założycielka i prezes gdyńskiej Fundacji „Dom Marzeń”, w której realizowana jest innowacja „Oswajanie Dorosłości” mówi: – Problem, który poruszamy, czyli seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną jest z jednej strony ważny, z drugiej rzadko podejmowany. Dlatego tak istotne jest, że udało nam się stworzyć narzędzia do pracy i dzielić się pomysłem z innymi. Nigdy, w żadnym innym projekcie nie mieliśmy tak ogromnego komfortu pracy jak właśnie w gdyńskim inkubatorze innowacji. Mam tu na myśli zarówno wsparcie finansowe w postaci grantu, jak i ogromną pomoc merytoryczną.

Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu, otrzymał  nominację w kategorii „Prawa człowieka” za innowację „Caffe Aktywni”, realizowaną przez fundację „Świat Wrażliwy” z Gdańska. Na gdańskich Siedlcach działa międzypokoleniowa kawiarnia integracyjna, w której seniorki są mentorkami młodych ludzi z niepełnosprawnością intelektualną.

Rozwinięcie obu innowacji było możliwe dzięki pozyskaniu przez Gdynię, w partnerstwie z warszawską Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, miastem stołecznym Warszawa oraz ECORYS Polska sp. z o.o. trzech milionów złotych na realizację projektu „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych”.

To wynik stałego poszukiwania w Gdyni nowatorskich rozwiązań, będących blisko mieszkańców – podkreśla Aleksandra Markowska, dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, które wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni  prowadziło gdyński inkubator.

Bardzo się cieszę, że w Polskę, w świat idą innowacje z gdyńskim znakiem jakości, bo nieustanne podnoszenia jakości życia mieszkańców, wpieranie rozwiązań mających do tego prowadzić jest jednym z naszych priorytetów – podkreśla Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – Gdynia jest miastem otwartym, dostępnym i wrażliwym na potrzeby swoich mieszkańców, zwłaszcza tych potrzebujących pomocy lub opieki czy to z powodu wieku, czy to z powodu stanu zdrowia. Stale doskonalimy naszą politykę społeczną, patrząc na miasto szeroko, z perspektywy różnych grup mieszkańców i ich potrzeb. Równie chętnie, a inkubator innowacji społecznych jest tu najlepszym przykładem, wspieramy i dajemy szansę inicjatywom także fundacji, organizacji pozarządowych czy nawet osób indywidualnych.


Konkurs „Innowacje w Polityce” organizowany jest przez Instytut Innowacji w Polityce z siedzibą główną w Wiedniu. W jego ramach wyróżniani są politycy odpowiedzialni za realizację projektów podnoszących jakość życia Europejczyków i wnoszących nowe rozwiązania. Jest osiem kategorii: Społeczeństwo, Demokracja, Prawa Człowieka, Ekologia, Społeczność Lokalna, Miejsce Pracy, Dobrobyt, Jakość Życia.

Tegoroczny finał – 4 grudnia w Berlinie.

powrót