Laboratorium Innowacji Społecznych zaprasza na wystawę „Innowacje na ludzką miarę”, która będzie prezentowana w ramach festiwalu Gdynia Design Days w dniach 6-15 lipca 2018 w Pracowni LIS przy al. Zwycięstwa 96/98 (budynek IVA PPNT, wejście od ul. Stryjskiej). W specjalnie zaaranżowanej przestrzeni można obejrzeć i wypróbować wybrane projekty, które powstały w gdyńskim Inkubatorze Innowacji Społecznych. To przykłady oddolnych rozwiązań na rzecz osób zależnych ze względu na niepełnosprawność, chorobę lub wiek.

Niezaspokojone potrzeby, brak poczucia bezpieczeństwa i sensu wśród uczestników przestrzeni społecznej, to skutki błędów, jakie dostrzegli autorzy „Innowacji na ludzką miarę”. Niezgodności były dla innowatorów sygnałami do działania i przełożenia wyzwań społecznych na projektowe, w ramach których przeprowadzili diagnozy zidentyfikowanych problemów, opracowali prototypy i przetestowali projekty innowacji społecznych. Podejmując nowatorskie, oparte na partycypacji działania w poszukiwaniu skutecznych i niestandardowych rozwiązań, twórcy znaleźli innowacyjne odpowiedzi na ograniczenia dostępności przestrzeni publicznej, brak narzędzi dydaktyczno-motywacyjnych i poprawiających kondycję pamięci, wykluczenie towarzyskie, a także brak zrozumienia i akceptacji.

„Innowacje na ludzką miarę” są prezentacją wybranych projektów realizowanych z udziałem Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. To przykłady poszukiwań i wspierania rozwoju oddolnie wypracowywanych rozwiązań dotyczących usług na rzecz osób zależnych ze względu na niepełnosprawność, chorobę lub wiek. To również efekt międzysektorowej współpracy, która dzięki wykorzystaniu technik audiowizualnych doprowadziła do powstania multimedialnego narzędzia dla seniorów wspierającego przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i kulturalnemu.

Na wystawie prezentowane będą:

  • Czułość – zeszyt rozwiązań architektonicznych i projektowych zgodnych ze standardami dostępności do samodzielnego wdrożenia w miejscu użyteczności publicznej (np. kawiarnie, kluby, bary, restauracje, biblioteki, świetlice) przez osoby zarządzające daną przestrzenią;
  • JAK? – podręczne narzędzie, „Ocieplacz relacji”, zaprojektowane z myślą o osobach z niepełnosprawnością intelektualną, które wspiera je w przełamywaniu stereotypów;
  • MEMO – multimedialne narzędzie wspomagające pamięć i aktywizujące osoby starsze – trzy aplikacje stworzone z myślą o seniorach umożliwiające ćwiczenie pamięci przy użyciu tabletu;
  • Mistrzowie są wśród nas – zaprojektowany dla osób z niepełnosprawnością intelektualną system oparty na zasadach zdobywania sprawności i tytułów mistrzowskich, jak w harcerstwie;
  • Tyflograficzna interaktywna gra planszowa dla wszystkich, niewidomych i widzących – gra oparta na tyflografice częściowo przypominająca puzzle.

________________________________________________________

Teksty: Magdalena Żółkiewicz

Projekt ekspozycji: Fundacja Kultury Wizualnej Chmura (Aleksandra Grzonkowska, Anna Ratajczak-Krajka)

Realizacja: Fundacja Kultury Wizualnej Chmura (Aleksandra Grzonkowska, Anna Ratajczak-Krajka), Laboratorium Innowacji Społecznych (Kamil Kaszuba, Katarzyna Mejna, Magdalena Żółkiewicz, Łukasz Kierznikiewicz)

Organizatorzy Gdynia Design Days: Miasto Gdynia, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Centrum Designu Gdynia

powrót