Rozpoczęło się testowanie sześciu kolejnych projektów w Inkubatorze Innowacji Społecznych. Innowatorzy 3 edycji sprawdzają, jak funkcjonują ich rozwiązania dla osób zależnych ze względu na niepełnosprawność, chorobę lub wiek oraz ich opiekunów. Gotowe są projekty z poprzednich naborów, jak system zdobywania tytułów mistrzowskich stworzony z myślą o osobach z niepełnosprawnością intelektualną czy zestaw rozwiązań architektoniczno-projektowych zgodnych ze standardami dostępności, które do 15 lipca można oglądać na wystawie „Innowacje na ludzką miarę” w ramach festiwalu Gdynia Design Days.

„Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” to projekt, który pomaga w rozwijaniu nowatorskich, oddolnych rozwiązań skierowanych do osób wymagających wsparcia ze względu na niepełnosprawność, chorobę lub wiek oraz ich opiekunów. Pomysłodawcy zgłaszający się do Inkubatora biorą udział w specjalnie opracowanych dla nich warsztatach, korzystają z konsultacji eksperckich, przygotowują swoje projekty do testowania, opracowują harmonogram ich realizacji i budżet. Na tej podstawie wybranym innowatorom przyznawane są środki finansowe na testowanie rozwiązań w środowisku lokalnym.

Pod opieką Laboratorium Innowacji Społecznych, które we współpracy z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” koordynuje ten proces, pracują najróżniejsi innowatorzy: studenci, organizacje pozarządowe, a także osoby, których bliscy borykają się z różnymi trudnościami. Jak wyglądają takie innowacje, mogą przekonać się wszyscy, którzy odwiedzą wystawę „Innowacje na ludzką miarę”, która do 15 lipca prezentowana jest w ramach festiwalu Gdynia Design Days.

– Tegoroczne hasło Gdynia Design Days to „error”. Projekty, które pokazujemy na naszej wystawie powstały z dostrzeżenia błędów w przestrzeni publicznej, niezaspokojenia potrzeb czy braku poczucia bezpieczeństwa wśród osób zależnych – z niepełnosprawnościami, chorych, starszych, a także problemów, z jakimi borykają się ich opiekunowie. Zapraszamy do zagrania w grę dla osób z dysfunkcją wzroku i widzących, otworzenia sakiewki z postulatem osoby z niepełnosprawnością intelektualną i do przekonania się, jak ważne dla takiej osoby może być zdobycie odznaki „Mistrza parzenia herbaty” – zaprasza Magdalena Żółkiewicz z Laboratorium Innowacji Społecznych, opiekunka zespołów pracujących nad rozwojem innowacyjnych projektów.

Równolegle trwa 3. edycja Inkubatora. Jej uczestnicy, po ponad półrocznej pracy przygotowawczej, rozpoczęli właśnie testowanie następujących projektów:

  • „Wyzwania życia” – gra planszowa jako narzędzie edukacji seksualnej i rozwoju kompetencji społecznych pełnoletnich osób z niepełnosprawnością intelektualną (NI);
  • „My też jesteśmy rodzicami” – program wspierania rodzin, w których rodzicami są NI, oparty o warsztaty i wsparcie indywidualne;
  • „Specjalista w każdym calu Twojego domu” – model zintegrowanych usług domowych świadczonych na rzecz osób zależnych przez osoby dotychczas bezrobotne przy wsparciu liderów lokalnych;
  • „Seniorat i co dalej?” – system dostosowania przestrzeni domowej do potrzeb osób doświadczających degradacji funkcji poznawczych oparty na ikonach informujących, przypominających i pomagających porządkować przestrzeń;
  • „Technologia jest OK, czyli niepełnosprawni sprawni w mieście i w sieci. Gdyński Lodołamacz Technologiczny” – model edukacyjny wspierający rozwój samodzielności w zakresie korzystania z komunikacji w przestrzeni miejskiej i integracji społecznej NI w oparciu o nowe technologie;
  • „Care Exchange” – aplikacja mobilna dla opiekunów NI oferująca kompleksowy system ich zastępowania w opiece przez wolontariuszy oraz umożliwiająca wymianę informacji między osobami świadczącymi takie usługi.

Łączna kwota grantów na testowanie tych pomysłów to 182 278,60 zł. Przez najbliższe sześć miesięcy zespoły projektowe będę przekładać wizje projektowe na namacalne produkty i usługi, pracując wraz z przyszłymi odbiorcami i użytkownikami nad prototypami innowacyjnych rozwiązań. Do końca lutego 2019 roku zostaną wybrane projekty do upowszechniania.

Więcej informacji o Inkubatorze Innowacji Społecznych: www.innowacjespoleczne.org.pl

Więcej informacji o wystawie „Innowacje na ludzką miarę”: https://bit.ly/2IUUWHv

powrót