Inkubator Innowacji Społecznych

powrót

„Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” to projekt, który Laboratorium Innowacji Społecznych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (w imieniu Gminy Miasta Gdynia) realizował wspólnie z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA z Warszawy, Miastem Stołecznym Warszawa oraz ECORYS Polska sp. z o.o.  Celem było wsparcie nowatorskich, oddolnie wypracowywanych rozwiązań (innowacji społecznych) dotyczących usług świadczonych na rzecz osób zależnych ze względu na niepełnosprawność, chorobę lub wiek ich samych oraz opiekunów.

Ponad 70 pomysłów na innowacje, w ramach trzech naborów do inkubatorów, otrzymało wsparcie  wsparcie w rozwoju (m.in. w formie szkoleń, indywidualnych konsultacji i mentoringu). Grant na przetestowanie w wybranym miejscu  otrzymały 33 projekty z całej Polski. Ze wsparcia inkubatora skorzystali przedstawiciele różnego rodzaju organizacji, instytucji i przedsiębiorstw, ale także grupy nieformalne i osoby fizyczne. W gdyńskim inkubatorze innowacji społecznych przetestowaliśmy 14 innowacji, aż w 9 przypadkach testowanie pokazało, jak potrzebne są wypracowane produkty i narzędzia. Projekty, które trafiły do upowszechniania prezentujemy w publikacji „Dwanaście pomysłów na lepsze życie”. Zachęcamy do wykorzystania wiedzy, czerpania inspiracji.

Wszystkie informacje na temat przebiegu projektu, poszczególnych naborów i wypracowywanych innowacji znajdują się na stronie projektu: www.innowacjespoleczne.org.pl

Wkrótce rozpoczniemy realizację kolejnego projektu – inkubowania innowacji społecznych w obszarze włączenia społecznego 2020-2023.

Bieżące informacje na temat przebiegu poszczególnych naborów i wypracowywanych innowacji znajdują się na stronie projektu: www.innowacjespoleczne.org.pl

AKTUALNOŚCI

Filtrowanie wiadomości:

KONTAKTY

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Aleksandra Cnota-Mikołajec iod@eduodo.pl
DYREKCJA
Aleksandra Markowska - dyrektor a.markowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 01
Maciej Warszakowski - zastępca dyrektora m.warszakowski@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 01
Ewa Król - zastępca dyrektora e.krol@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
KOMUNIKACJA
Ksenia Pisera - główna specjalistka k.pisera@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 20
DIAGNOZY I PARTYCYPACJA (ul. Żeromskiego 31)
Magdalena Warmowska - kierownik bo@gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
Dział Programów Społecznych (ul. Żeromskiego 31)
Magdalena Żółkiewicz - kierownik m.zolkiewicz@lis.gdynia.pl urbanlab@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 11
Przestrzenie Społeczne (ul. Śmidowicza 49 / ul. Opata Hackiego 33 / ul. Lipowa 15 / ul. Widna 2A)
Jędrzej Sołtysiak - kierownik j.soltysiak@lis.gdynia.pl 58 727 39 48, 885 581 665
Wymiennikownia (ul. Kartuska 20B)
Martyna Winnicka - kierownik m.winnicka@lis.gdynia.pl wymiennikownia@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 48
Rewitalizacja (ul. Żeromskiego 31)
Agnieszka Jurecka-Fryzowska - kierownik a.jurecka@lis.gdynia.pl rewitalizacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 04
Inwestycje (ul. Żeromskiego 31)
Bianka Witkowska - kierownik b.witkowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 07
Zamówienia Publiczne (UL. ŻEROMSKIEGO 31)
Agnieszka Nadziejko - kierownik a.nadziejko@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 18
Księgowość (UL. ŻEROMSKIEGO 31)
Danuta Nowakiewicz - główna księgowa d.nowakiewicz@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Organizacji (ul. Żeromskiego 31)
Danuta Sobieniecka - kierownik d.sobieniecka@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 05
Administracja (UL. ŻEROMSKIEGO 31)
Iwona Łukasik - kierownik Sekcji Obsługowej i.lukasik@lis.gdynia.pl 58 727 39 23
Aleksander Czech - kierownik Sekcji Obiektów a.czech@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 23
Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.lis.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.lis.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.