56 pomysłów na innowacje społeczne będzie dopracowywanych w ramach pierwszego naboru drugiej edycji prowadzonego w Gdyni i Warszawie ogólnopolskiego projektu „Innowacje na ludzką miarę”. Innowatorzy już przystąpili do pracy. Jej efektem będą rozwiązania pomagające przeciwdziałać szeroko pojętemu wykluczeniu.

W ramach pierwszego naboru drugiej edycji prowadzonego w Gdyni i Warszawie ogólnopolskiego projektu „Innowacje na ludzką miarę” będzie dopracowywanych 56 pomysłów na innowacje społeczne // mat. prasowe
W ramach pierwszego naboru drugiej edycji prowadzonego w Gdyni i Warszawie ogólnopolskiego projektu „Innowacje na ludzką miarę” będzie dopracowywanych 56 pomysłów na innowacje społeczne // mat. prasowe

Już sam nabór w drugiej edycji projektu „Innowacje na ludzką miarę” pozytywnie zaskoczył: innowatorzy z całej Polski zgłosili aż 146 propozycji rozwiązań dotyczących szeroko pojętego włączenia społecznego. Taki jest bowiem temat przedsięwzięcia, które – w imieniu miasta Gdyni – realizuje Laboratorium Innowacji Społecznych w partnerstwie z fundacją Stocznia  z Warszawy.

Definiując problem, na jaki staramy się odpowiedzieć w projekcie, spodziewaliśmy się zainteresowania, ale tak duża liczba zgłoszeń przeszła nasze oczekiwania – przyznaje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.Cieszę się, że z nowymi pomysłami wrócili do nas innowatorzy, których mieliśmy okazję poznać podczas pierwszej edycji projektu. To pokazuje, że formuła rozwijania innowacji w inkubatorze takim jak ten, który prowadzimy w Gdyni, jest atrakcyjna. Mam tu na myśli wsparcie ze strony animatorek innowacji i specjalistów do spraw grup docelowych czy możliwość uczestniczenia w spotkaniach i warsztatach. Co ważne, innowatorzy mogą liczyć na indywidualne i dostosowane do ich potrzeb wsparcie. To pozwala dopracować pomysł na tyle, by można było go przetestować i – w ostatnim etapie – szeroko upowszechnić, czyli udostępnić wszystkim, którzy dane rozwiązanie mogą wykorzystywać na co dzień. To formuła dobrze sprawdziła się już w pierwszej edycji projektu „Innowacje na ludzką miarę”, zakończonego w 2019 roku i dotyczącego wsparcia osób zależnych. Z wypracowanych wówczas w gdyńskim inkubatorze rozwiązań można korzystać bezpłatnie; mogą ro robić zarówno osoby prywatne jak i specjaliści wspierający osoby zależne. Innowacyjne podejście do zagadnień społecznych przynosi dobre efekty. W Gdyni mamy dobre doświadczenia z realizacją takich projektów na przykład w obszarze bezdomności, dlatego chętnie angażujemy się w projekty takie jak inkubator pomysłów. Wspieramy tych, którzy mają odwagę myśleć nieszablonowo i inicjować społeczną zmianę.

W październiku, z myślą o innowatorach, zorganizowano warsztat „Dragon Dreaming w praktyce” - jako inspirację do zupełnie nowego sposobu pracy nad przedsięwzięciami czy pomysłami // fot. Jacek Klejment
W październiku, z myślą o innowatorach, zorganizowano warsztat „Dragon Dreaming w praktyce” – jako inspirację do zupełnie nowego sposobu pracy nad przedsięwzięciami czy pomysłami // fot. Jacek Klejment

Po etapie weryfikacji formalnej zgłoszonych pomysłów i rozmowach z innowatorami członkowie komisji konkursowej zdecydowali, że do etapu inkubacji – dopracowania koncepcji i przygotowania prototypu rozwiązania – skierowanych zostanie 56 pomysłów. – To o cztery więcej, niż wstępnie zakładaliśmy. Poziom zgłoszeń jest bardzo wysoki a nam zależy, by dać szansę jak największej liczbie autorów – mówi Anna Ratajczak, koordynatorka projektu w Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. – Inkubator prowadzimy w dwóch lokalizacjach: w Gdyni i Warszawie; do każdej z nich trafiło po 28 pomysłów. Wśród pomysłów, które rozwijać będziemy w Gdyni, pięć zgłosili mieszkańcy naszego miasta.

W Gdyni będziemy wspierać projekty z całej Polski – dodaje Katarzyna Ziemann, zastępca dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. – Za nami rozmowy z prawie setką innowatorów czyli wszystkimi, których pomysły przeszły weryfikację merytoryczną. Rozwiązania, które teraz będziemy dopracowywać, dotyczą praktycznie każdej sfery naszego życia bo wykluczenie, któremu chcemy przeciwdziałać, to problem mający wiele odsłon i dotyczący wielu grup społecznych.

Teraz przed innowatorami, trwający do marca 2021, czas spotkań i warsztatów, podczas których zgłoszone pomysły będą nabierać realnych kształtów. Wsparcie będzie ściśle dopasowane do specyfiki danego pomysłu. Bezpośrednio z innowatorami pracować będą animatorki innowacji z LIS, rolę mentorów – specjalistów ds. grupy docelowej – pełnią natomiast: Katarzyna Stec i Jarosław Józefczyk, zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, Maja Wagner, naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Gdyni oraz Katarzyna Ziemann, zastępca dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni.

Drugi etap (maj – czerwiec 2021) pracy to planowanie testowania, m.in. tego gdzie i jak można sprawdzać skuteczność rozwiązania oraz budżetu, jaki należy przeznaczyć.
I wreszcie, w etapie trzecim, nastąpi samo testowanie, czyli 6-miesieczne (październik 2021 – marzec 2022), półroczne wdrożenie. Wybrane do tego etapu innowacje wspierane będą grantem w wysokości średnio 40 tys. zł.

Przypomnijmy, że na rozwijanie i upowszechnianie innowacji społecznych Gdynia pozyskała ponad milion złotych. Tematem drugiej edycji ogólnopolskiego projektu „Innowacje na ludzką miarę” (realizacja  w latach 2020-2023), jest szeroko pojęte włączenie społeczne. W ramach przedsięwzięcia   zaplanowano dwa nabory. Pierwszy zakończył się w październiku, a wyłoniona w jego efekcie grupa innowatorów właśnie zaczyna pracę.

W  dwóch zaplanowanych naborach wsparcie w formie szkoleń, indywidualnych konsultacji i mentoringu może otrzymać około stu pomysłów. Prototypy innowacyjnych rozwiązań, które powstaną pod okiem specjalistów, zostaną przetestowane w wybranej lokalizacji – przewidziano granty dla 52 z nich (w wysokości średnio 40 tys. zł). Dziesięć najlepszych spośród przetestowanych innowacji, z potencjałem do dalszego wdrażania, będzie upowszechnianych na szerszą skalę. Z gotowych innowacji i wsparcia inkubatora przy ich wdrażaniu będą mogli korzystać przedstawiciele różnego rodzaju organizacji, instytucji i przedsiębiorstw, ale także grupy nieformalne i osoby fizyczne.

Innowacyjne rozwiązania mogą dotyczyć usług, produktów czy rozwiązań. Mogą być konceptami zupełnie nowymi, ale też mogą stanowić rozwinięcie projektów już funkcjonujących, dla których wsparcie inkubatora będzie nowym otwarciem.powrót