Innowatorzy i innowatorki – uczestnicy rozwijanego w Gdyni Inkubatora Pomysłów – przedstawili koncepcje mające pomagać w przeciwdziałaniu szeroko pojętemu wykluczeniu. Ocenie komisji poddanych zostało 25 innowacji rozwijanych w naszym mieście.

Inkubator pomysłów jest ogólnopolskim projektem, realizowanym przez warszawską Fundację Stocznia i gdyńskie Laboratorium Innowacji Społecznych (w imieniu gminy miasta Gdyni). Jego cel to praca z autorami innowacyjnych rozwiązań, stanowiących odpowiedź na rzeczywiste problemy oraz poprawiających jakość życia osób, które z powodu różnych czynników są narażone na szeroko pojęte wykluczenie społeczne. Może tu chodzić o problemy z dostępem do rozmaitych usług dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, czy aktywności, mające na celu włączenie do aktywności społecznej opiekunów osób zależnych.

Innowatorzy mogą liczyć na wsparcie specjalistów w rozwijaniu i wdrażaniu tworzonych przez siebie inicjatyw oraz przetestowanie pomysłów, na początku punktowo, w mikroskali. Pomysły, które przejdą pozytywne testowanie, mogą trafić do szerokiego upowszechnienia. To oznacza, że z wypracowanych w inkubatorze rozwiązań korzystać może każdy – i za darmo.

Druga edycja ogólnopolskiego projektu „Innowacje na ludzką miarę” podejmuje temat szeroko pojętego włączenia społecznego. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano dwa nabory. Pierwszy zakończył się w październiku 2020.

– Inkubator pomysłów powstał po to, by wspierać rozwój nowatorskich rozwiązań na rzecz osób potrzebujących różnorakich form wsparcia. Mnogość i różnorodność potrzeb została dostrzeżona przez autorów konkretnych pomysłów, którzy sięgają po śmiałe i często niekonwencjonalne rozwiązania, realizując tym samym założenia i cele projektu. W tej edycji w grupie odbiorców rozwijanych innowacji są osoby, które z różnych względów: niepełnosprawności, pochodzenia, czy chociażby wieku lub sytuacji rodzinnej, są zagrożone szeroko pojętym wykluczeniem, czyli mają utrudniony dostęp do np. określonych usług – wyjaśnia Katarzyna Ziemann, wicedyrektorka Laboratorium Innowacji Społecznych.

Podczas naboru do Inkubatora pomysłów przyjęto w sumie 56 koncepcji ze 149 zgłoszonych pomysłów, w tym 26 wspieranych przez gdyński zespół Inkubatora. Ostatecznie ocenie komisji przedstawiono 25 z nich (jeden z pomysłodawców wycofał swój projekt).

– Kreatywność innowatorek i innowatorów jest dla nas pozytywnym zaskoczeniem. Samo pojęcie „innowacji” może być rozumiane na wiele sposobów, co udowadniają autorzy wybranych przez komisję projektów – mówi Anna Ratajczak, koordynatorka projektu z ramienia Laboratorium Innowacji Społecznych.

Komisja zadecydowała, że do kolejnego etapu przejdzie 15 „gdyńskich” pomysłów na innowacje. To właśnie te pomysły będziemy wspierać w dopracowaniu koncepcji w Inkubatorze pomysłów w Gdyni – wyjaśnia Alicja Wiczling, animatorka projektu z Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. – Teraz autorzy i autorki rozpoczną pracę nad specyfikacją innowacji i zaczną się przygotowywać do testowania swoich pomysłów.

Kolejnym etapem projektu będzie ponowna ocena Komisji Inkubatora, która tym razem przyjrzy się specyfikacjom innowacji. Pod koniec lipca eksperci, zasiadający w komisji zadecydują o przyznaniu grantów na przetestowanie innowacji. Samo testowanie i wdrażanie pomysłu potrwa pół roku. Wybrane do tego etapu innowacje otrzymają wsparcie w wysokości średnio 40 tys. zł.

Poniżej prezentujemy listę gdyńskich innowacji, rozwijanych przy wsparciu gdyńskiego inkubatora, których autorzy pracują nad przygotowaniem do testowania, w szczególności harmonogramem realizacji testowego wdrożenia, czy budżetem. Wkrótce przedstawimy także bliżej poszczególne pomysły:

 • ARBUZ mobilny
 • Bezdomni dla bezdomnych
 • Domino
 • Escape the social exclusion
 • Jestem potrzebny
 • Opiekunowie Opiekunom
 • Program „Karta Krona”
 • Romski w obrazkach
 • Scena otwarta. Samorzecznicy w teatrze.
 • Skrzynie na zabawki na placach zabaw
 • SMART.edu
 • „Sie poprawia…”
 • Wędrujące skrzynki
 • Zdal(NI)
 • Żyć i być – razem silni.

Projekt „Innowacje na ludzką miarę. Wsparcie w rozwoju mikroinnowacji w obszarze włączenia społecznego” jest współfinansowany ze środków unijnych, a na rozwijanie i upowszechnianie innowacji społecznych przez okres trwania projektu (lata 2020-2023), Miasto Gdynia pozyskało ponad milion złotych z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Szczegóły, dotyczące założeń i regulaminu projektu, znajdują się na stronie internetowej pod adresem https://inkubatorpomyslow.org.pl/.

Jedno ze spotkań w ramach pierwszej edycji projektu „Innowacje na ludzką miarę” // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
powrót