– W inkubatorze pomysłów można realizować marzenia, które chcielibyśmy wprowadzić w życie, ale nie wiemy jak. Dla nas marzeniem było wypłynięcie na szerokie wody z projektem wykorzystującym symulator noworodka – mówi Katarzyna Karczewska z Gdyńskiej Fundacji Dom Marzeń. – Dzięki inkubatorowi mogliśmy zaprezentować go w Polsce, w Europie.
Czas na danie marzeniom szansy jest właśnie teraz: trwa druga edycja projektu „Innowacje na ludzką miarę”. Swój pomysł na innowację społeczną dotyczącą szeroko pojętego włączenia społecznego może zgłosić każdy.

Dzięki symulatorowi noworodka  osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą doświadczyć opieki nad dzieckiem // mat. Gdyńskiej Fundacji Dom Marzeń
Dzięki symulatorowi noworodka osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą doświadczyć opieki nad dzieckiem // mat. Gdyńskiej Fundacji Dom Marzeń

Gdyńska Fundacja Dom Marzeń od kilku lat w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną wykorzystuje symulator niemowlęcia. Dzięki temu urządzeniu, wagą i wzrostem odpowiadającemu trzymiesięcznemu niemowlęciu, mogą one doświadczyć opieki nad dzieckiem. Zaprogramowane np. na 48 godzin wymaga od opiekującej się nim osoby wykonywania każdej czynności, która w danym momencie jest niezbędna: karmienia, przewijania, tulenia.

Marzyło nam się, by pomysł, który do tej pory „krążył” w zasadzie tylko po Gdyni i który sprawdzał się w mniejszych projektach, przedstawić osobom najbardziej zainteresowanym, czyli pracującym z osobami z niepełnosprawnościami – przyznaje Katarzyna Karczewska. – Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, a tego projekt dotyczy, to sfera bardzo delikatna. Praca wymaga specjalnego podejścia, co samo w sobie może nie być łatwe. Do tego brakuje narzędzi, które terapeuci mogliby wykorzystywać. Tymczasem nasz symulator to narzędzie bardzo cenne, bo realne. W pracy z osobami niepełnosprawnością przełożenie teorii na praktykę jest bardzo ważne.

Szansą na upowszechnienie takiej metody pracy było zgłoszenie do pierwszej edycji projektu „Innowacje na ludzką miarę” (realizowanego w latach 2016 – 2019) innowacji „Oswajane dorosłości”. To autorski pomysł Fundacji „Dom Marzeń”. Efektem jego rozwinięcia było wypracowanie formuły warsztatów wyjazdowych, podczas których terapeuci poznają specyfikę pracy z symulatorem, a osoby z niepełnosprawnością w praktyce przekonują się, na czym polega rodzicielstwo.

„Oswajanie dorosłości” oceniono w inkubatorze bardzo wysoko – najpierw trafiło do testowania, a później do upowszechniania. Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, znalazł się w gronie ubiegłorocznych finalistów europejskiego konkursu Innowacje w Polityce w kategorii „Jakość życia” właśnie ze wspieranie „Oswajania dorosłości”. – Droga, jaką przeszedł pomysł autorstwa Fundacji „Dom Marzeń” to najlepszy przykład, że do wprowadzenia realnej, społecznej zmiany potrzebna jest odwaga, otwartość i wytrwałość – zauważa. – Takie podejście jest nam w Gdyni bardzo bliskie, dlatego już kilka lat temu, gdy powstawał program „Oswajanie dorosłości,” przekazaliśmy z budżetu miasta środki na jego realizację. Wierząc w skuteczność innowacyjnego podejścia do rozwiązywania kwestii społecznych, ale też mając na to dowody, chętnie działamy inaczej i wspieramy tych, którzy mają pomysły na niekonwencjonalne rozwiązania trudnych tematów. Stąd nasze zaangażowanie w projekt „Innowacje na ludzką miarę”. Jego druga edycja, którą właśnie zaczynamy, wymaga szczególnej odwagi i szerokiego spojrzenia. Tematem jest szeroko pojęte włączenie społeczne – zagadnienie, które w czasach pandemii nabiera zupełnie nowego znaczenia.

Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, oraz (od lewej) Sławomir Matuszak, Katarzyna Karczewska i Marek Karczewski z Gdyńskiej Fundacji Dom Marzeń // fot. Aleksander Trafas

Katarzyna Karczewska: – Inkubator to miejsce wyjątkowe, dające wolność w realizacji pomysłów. Co bardzo ważne, nie trzeba być specjalistą wyposażonym w wiedzę. Każdy, kto trafi do projektu otrzyma wsparcie – wszechstronne i dokładnie takie, jakiego potrzebuje. Inkubator pomysłów dał nam szansą na szersze zaistnienie. Pewnie innej byśmy nie mieli.

Rozpoczęty w środę, 16 września, otwarty dla wszystkich nabór pomysłów do projektu „Innowacje na ludzką miarę 2. Rozwój mikroinnowacji w temacie włączenia społecznego”, potrwa do 26 października. Poszukiwane są pomysły na nowatorskie usługi, produkty i sposoby działania dotyczące integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub już doświadczających wykluczenia, ułatwienia dostępu do usług społecznych oraz wzmacniania i uruchamiania potencjału grup samopomocowych.

Szczegóły można znaleźć tutaj oraz tutaj

Zgłoszone pomysły rozwijane będą w Inkubatorze pomysłów w Gdyni i Warszawie. Każde zgłoszenie oceni komisja ekspercka, m.in. pod kątem skuteczności. Te ocenione najwyżej trafią do rozwinięcia w inkubatorze. W czasie trwania całego projektu (zaplanowano dwa nabory) wsparcie w formie szkoleń, indywidualnych konsultacji i mentoringu może otrzymać około stu pomysłów. Prototypy innowacyjnych rozwiązań, które powstaną pod okiem specjalistów, zostaną przetestowane w wybranej lokalizacji – przewidziano granty dla 52 z nich (w wysokości średnio 40 tys. zł). Dziesięć najlepszych spośród przetestowanych innowacji, z potencjałem do dalszego wdrażania, zostanie upowszechnianych na szerszą skalę. Z gotowych innowacji i wsparcia inkubatora będą mogli korzystać przedstawiciele różnego rodzaju organizacji, instytucji i przedsiębiorstw, ale także grupy nieformalne i osoby fizyczne.

Na rozwijanie i upowszechnianie innowacji społecznych Gdynia pozyskała ponad milion złotych z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

***

Po pierwszej edycji projektu „Innowacje na ludzką miarę” po pomyślnych wynikach testowania do upowszechnienia trafiło dziewięć pomysłów rozwiniętych w Gdyni:
* JAK? – sakiewka / ocieplacz relacji między osobami z niepełnosprawnością intelektualną a zdrowymi [O INNOWACJI]
* Oswajanie dorosłości – program warsztatów dotyczących rodzicielstwa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, z wykorzystaniem symulatora [O INNOWACJI]
* Wyzwania życia – edukacyjna gra planszowa dotycząca tematu seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną [O INNOWACJI]
* Mistrzowie są wśród nas – system motywacyjny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną [O INNOWACJI]
* Caffe Aktywni – międzypokoleniowa kawiarnia integracyjna [O INNOWACJI]
* Gdyński Lodołamacz Technologiczny – model edukacyjny wspierający rozwój samodzielności, korzystanie z komunikacji w przestrzeni miejskiej i integrację społeczną osób z niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o nowe [O INNOWACJI]
* My też jesteśmy rodzicami! – program wsparcia dla rodzin, w których rodzicami są osoby z niepełnosprawnością intelektualną bazujący na nurcie tzw. rodzicielstwa bliskości [O INNOWACJI]
* Czułość – wypracowany partycypacyjnie zeszyt rozwiązań architektonicznych i projektowych zgodnych ze standardami dostępności do samodzielnego wdrożenia np. w kawiarniach, klubach, restauracjach, bibliotekach, świetlicach przez osoby zarządzające daną przestrzenią [O INNOWACJI]
* Niewidzialna wyprawa – fabularna gra planszowa, w którą mogą grać wspólnie osoby widzące i niewidome [O INNOWACJI]

powrót