Masz pomysł na to, jak ułatwić codzienne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami? Jak poprawić jakość życia seniorów lub odciążyć ich opiekunów? Zgłoś się do Inkubatora Innowacji Społecznych. Z pomocą ekspertów dopracujesz i przetestujesz swój projekt, będziesz też mieć szansę na dofinansowanie. Nabór do Inkubatora trwa do środy, 25 października 2017. 

Zajęcia przygotowujące osoby z niepełnosprawnością intelektualną do świadomej decyzji o rodzicielstwie i portal dla osób niedowidzących – oto przykłady projektów przygotowanych przez uczestników II edycji Inkubatora.

– Pojęcie „innowacja” ma wiele wymiarów. Może to być np. zupełnie nowe narzędzie czy procedura albo opracowanie dostępnych rozwiązań na nowo tak, by przynosiły korzystniejsze efekty. Najważniejszy jest cel, a tym jest ułatwienie życia osób z różnymi niepełnosprawnościami, chorych przewlekle, osób starszych, które ze względu na wiek lub chorobę nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, osób w kryzysach psychicznych i opiekunów tych grup. Nie narzucamy sztywnych tematów i metod realizacji zadania, ale w razie potrzeby wskazujemy kierunki – mówi Katarzyna Ziemann, wicedyrektor gdyńskiego Laboratorium Innowacji Społecznych, które koordynuje projekt z ramienia miasta Gdynia.

 

„Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” to projekt realizowany jednocześnie w Gdyni i Warszawie. Jego celem jest pomoc w rozwoju nowatorskich, oddolnych rozwiązań skierowanych do osób wymagających wsparcia ze względu na niepełnosprawność, chorobę lub wiek oraz do ich opiekunów. Pomysłodawcy projektów zgłaszanych do inkubatora biorą udział w specjalnie opracowanych dla nich warsztatach, korzystają z konsultacji eksperckich, przygotowują projekty do testowania, opracowują harmonogram ich realizacji oraz budżet. Na tej podstawie wybranym innowatorom przyznawane są środki finansowe na testowanie rozwiązań w środowisku lokalnym. Średnio jest to 40 tys. zł.

 

– Realizowany przeze mnie projekt jest przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jego celem jest sprawienie, by przestrzeń społeczna była bardziej przyjazna dla naszych dzieci, ale też dla innych osób niepełnosprawnych intelektualnie. Chcemy opowiedzieć o tym, jak powinno być, aby żyło nam się lepiej. Mogę ten projekt zrealizować dzięki Inkubatorowi. Jestem zwyczajną mamą, nie stoi za mną żadna organizacja i bez Inkubatora nie byłabym w stanie tego zrobić  – mówi Beata Podlasek, która pracuje nad projektem pt. „JAK?”.

Szczególne wyzwania w III naborze to rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wydłużenie okresu samodzielnego mieszkania osób w podeszłym wieku, rozwiązania przeciwdziałające osamotnieniu osób korzystających z usług opiekuńczych, budowa międzysektorowych sieci oparcia dla osób doświadczających kryzysów psychicznych, rozwiązania pozwalające na czasowe odciążenie opiekunów osób zależnych oraz umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi odnalezienia się na rynku pracy.

Zgłoszenia mogą przesyłać osoby prywatne, grupy nieformalne, organizacje i instytucje. Dobre pomysły zostaną przetestowane, a najlepsze mają szansę na wdrożenie w skali całego kraju. Dotychczas do inkubatora wybrano 43 spośród 172 pomysłów – 26 skierowano do inkubacji w Warszawie, 17 w Gdyni.

Formularz zgłoszeniowy – dostępny do 25 października 2017 – jest na stronie:
www.innowacjespoleczne.org.pl

powrót