Materiały dla uczestników narady społecznej Gdyńskiego Dialogu o Klimacie.

Prezentacja: “Zmiana klimatu: mitygacja i adaptacja”, Marcin Popkiewicz (Nauka o Klimacie)

Grupa tematyczna: Woda w mieście – zagrożenie czy zasób?  

Grupa tematyczna: Jak obniżyć emisję COi pyłów z naszych domów, mieszkań i samochodów?  

Grupa tematyczna: Zielone miasto – jak zazielenić miasto?    

Więcej:

powrót