Między innymi o tym, jakie miejskie usługi są obecnie najpotrzebniejsze, jakie czynniki mają wpływ na miejsce zamieszkania oraz o obawy i powody do dumy można wypowiedzieć się w badaniu, które Laboratorium Innowacji Społecznych realizuje we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim. Wyniki badania mają pomóc w dostosowaniu gdyńskiej oferty do potrzeb pochodzących z Ukrainy gdynian i gdynianek.  

Po wybuchu wojny w Ukrainie Gdynia stała się nowym domem dla osób poszukujących schronienia – głównie kobiet z dziećmi. Urząd Miasta m.in. wspierał w przeprowadzce do mieszkań dostępnych do wynajmu; w krótkim czasie wygaszono wszystkie zbiorowe noclegowe miejsca interwencyjne. Jednostki miejskie przygotowały ofertę wielowymiarowej pomocy systemowej. Z upływem kolejnych miesięcy, a także dzięki wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF, system był zmieniany w zależności od potrzeb społeczności. Ofertę uzupełniło m.in. poradnictwo zawodowe, spotkania i warsztaty integrujące wszystkich mieszkańców oraz pomoc w zakresie zdrowia psychicznego i opieki zdrowotnej. 

– Ucieczka przed wojną to trudne przeżycie, obciążone bolesnymi emocjami i traumatycznymi doświadczeniami. Aby przezwyciężyć te trudności, niezbędne jest wsparcie specjalistów. W Gdyni staramy się poznać i zrozumieć potrzeby mieszkańców pochodzących z innych krajów i oferta, przygotowana przez miejskie instytucje, jest do nich dostosowana. Zależy nam bardzo na tym, aby była wsparciem w odzyskaniu lub utrzymaniu samodzielności, a także pozwalała aktywnie uczestniczyć w życiu miasta. Mieszkańcy i mieszkanki Gdyni to jedna wspólnota, niezależnie od pochodzenia – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Kolejnym etapem w analizie potrzeb osób z doświadczeniem uchodźczym jest rozpoczynające się właśnie badanie ankietowe. To skierowane jest do przybyłych z Ukrainy, które już mieszkają bądź pracują w Gdyni od wielu lat, tych, które przyjechały po eskalacji konfliktu zbrojnego w swoim kraju. Także do osób, dla których miasto jest ośrodkiem życiowym: czyli niekoniecznie mieszkają w Gdyni, ale uczą się w naszym mieście, pracują lub np. uczęszczają do wspólnoty religijnej.

– Pytania ujęte w ankiecie dotyczą tego, jakie są obecnie największe potrzeby i wyzwania stojące przed społecznością ukraińską, co jest ważne z punktu widzenia życia w Gdyni i w poszczególnych gdyńskich dzielnicach. Większość pytań jest zamknięta, ale nie brakuje miejsca na to, by wpisać także własne pomysły na działania aktywizujące i wspierające mieszkańców – mówi Aleksandra Markowska, dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych.

Badanie skierowane jest do osób z Ukrainy powyżej 18 roku życia. Realizowane jest przez Uniwersytet Gdański, przez zespół pod przewodnictwem kierownika projektu – prodziekana Wydziału Nauk Społecznych prof. Radosława Kossakowskiego. Udział można wziąć online, za pośrednictwem serwisu https://konsultujemy.gdynia.pl – nie trzeba więc nawet wychodzić z domu. Uzupełnienie formularza zajmie około 20-25 minut.  Równoległe badanie prowadzone będzie w terenie.

Zebrane opinie, sugestie i informacje pomogą skutecznie planować i rozwijać ofertę miasta Gdynia w odpowiedzi na najbardziej aktualne potrzeby społeczności ukraińskiej.   

Badanie potrwa do 3 grudnia, prowadzone jest ze środków programu UNICEF. 

powrót