Już wszyscy seniorzy mogą korzystać z MEMO i tym samym ćwiczyć pamięć. Prace nad multimedialnym narzędziem wspomagającym pracę mózgu i aktywizującym osoby starsze, zostały zakończone. Aplikacje na tablet, które powstały w ramach tego procesu, są już dostępne do pobrania. W najbliższych miesiącach także będą wykorzystywane podczas zajęć we wszystkich placówkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, które wspierają osoby starsze.

Narzędzie powstało we współpracy czterech partnerów: Fundacji Stocznia oraz Laboratorium EE, Uniwersytetu SWPS oraz Miasta Gdyni. „MEMO – multimedialne narzędzie wspomagające pamięć i aktywizujące osoby starsze”. Sednem projektu są trzy aplikacje, dzięki którym można ćwiczyć koncentrację i pamięć, a przez to utrzymywać umysł w dobrej kondycji. MEMO pozwala także osobom starszym oswoić się z nowymi technologiami, a także wspiera nawiązywanie i utrzymywanie relacji międzypokoleniowych. Prace koncepcyjne, realizacja, testowanie oraz wdrożenie trwały łącznie dwa lata.

Rozwój metody MEMO wpisuje się w działania w ramach gdyńskiej polityki międzypokoleniowej, ważnego obszaru działań samorządu. – Tablet z MEMO może być kolejną możliwości spotkania pokoleń. W poruszaniu się po aplikacji dziadkom mogą pomagać wnuki, w ośrodkach pomocy rolę takich przewodników mogą pełnić np. młodzi wolontariusze – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

„Memo dzień” to aplikacja, która łączy rozrywkę z poszerzaniem wiedzy o świecie. „Memo pamiątki pozwala utrwalić i przechowywać wspomnienia”, natomiast „Memo trening” to aplikacja oferująca różnorodne ćwiczenia stymulujące działanie mózgu. Całość została okraszona w atrakcyjnie wizualnej formie i jest w pełni dostosowana do potrzeb osób starszych. W tym celu przeprowadziliśmy szereg badań z różnymi grupami, łącznie udział wzięło blisko 450 seniorów. Od osób, które doświadczają zaburzeń pamięci, po uczestników zajęć Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – mówi Katarzyna Ziemann, zastępca dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych, które wraz z gdyńskim Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizowało projekt z ramienia samorządu.

Co ważne – choć projekt oficjalnie zakończył się na wdrożeniu i upowszechnieniu aplikacji w internecie, tak jest już pewne, że w Gdyni rozwijana będzie tzw. metoda MEMO. W miejskich ośrodkach otaczających opieką osoby starsze odbywać się będą zajęcia scenariuszowe, wykorzystujące narzędzie MEMO.

Testowaliśmy MEMO wśród naszych podopiecznych. Praca ta przyniosła efekty, a seniorzy bardzo dobrze ocenili samo narzędzie. Oprogramowanie okazało się przyjazne i skuteczne. Ważna była dla nas także informacja, że tablety nie wzbudziły u nich niechęci, jak to bywa z nowymi technologiami. Kończymy właśnie opracowanie pierwszego scenariusza zajęć dla seniorów wykorzystującego aplikacje Memo, a także zaczynamy prace koncepcyjne nad kolejnymi. Planujemy rozpocząć warsztaty metodą MEMO tuż po wakacjach – zapowiada Katarzyna Stec, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Wszystkie aplikacje MEMO są już dostępne do pobrania bezpłatnie, za pośrednictwem platform Google Play oraz App Store. Warto przy tym pamiętać, że twórcy polecają korzystać z aplikacji na tablecie.

Linki do pobrania:

Memo Dzień: Google Play, App Store

Memo Pamiątki: Google Play

Memo Trening: Google Play, App Store

powrót