Zwiększenie udziału młodzieży w procesie decyzyjnym na poziomie gminy, a także wzmocnienie kompetencji polityków zajmujących się polityką młodzieżową i zrównoważonym rozwojem to główne cele Projektu Sieci Grup Młodzieżowych Południowego Bałtyku. Gdynia jest jednym z jego partnerów. We wrześniu w Młodzieżowym Centrum Innowacji i Designu „Wymiennikownia” przy ul. Kartuskiej odbędą się pierwsze międzynarodowe warsztaty dla uczestników przedsięwzięcia.

– Są różne metody aktywizowania młodych ludzi, ale jest jedna wielka bariera: brak wsparcia ze strony dorosłych – zauważa Marcin Żuchowski, koordynator projektu ze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk. – Dlatego stworzyliśmy projekt, który ma pomóc pracownikom samorządu w zwiększeniu ich kompetencji i umiejętności pracy z młodzieżą. Bo to nie jest tak, że młodzi się nie angażują. Oni przeważnie chcą pracować, tylko często trafiają na ścianę.

Z przekonania o potrzebie zmiany tej sytuacji powstał projekt Sieci Grup Młodzieżowych Południowego Bałtyku (South Baltic Youth Core Groups Network). Realizuje go ośmiu partnerów formalnych i sześciu stowarzyszonych z czterech krajów (Polska, Dania, Szwecja, Litwa). W gronie miast – partnerów stowarzyszonych jest Gdynia. Do reprezentujących nasze miasto Magdaleny Dębnej z Młodzieżowego Centrum Innowacji i Designu „Wymiennikownia” oraz Marty Otrębskiej, opiekunki Młodzieżowej Rady Miasta (MRM), dołączą wkrótce m.in. przedstawiciele MRM.

Realizatorzy przedsięwzięcia chcą przez najbliższe półtora roku wspierać władze w rozwijaniu współpracy z młodzieżą. Każda uczestnicząca w nim jednostka samorządu terytorialnego określi, w jakich dziedzinach jest w stanie włączyć młodzież do współdecydowania. Mogą to być np. procesy konsultacyjne, w których z myślą o młodzieży zostaną wykorzystane specjalne narzędzia czy sposoby pracy. Dzięki temu cały proces może zyskać walor edukacyjny.

W zebraniu informacji o tym, jak w samorządach w praktyce wygląda włączanie młodzieży w decydowanie o mieście, pomóc mają m.in. specjalne badania ankietowe. Zostaną przeprowadzone w oparciu o kwestionariusz stworzony na Politechnice Gdańskiej. Z kolei wymianie doświadczeń i dobrych praktyk posłużą międzynarodowe warsztaty, które 21 i 22 września odbędą się w „Wymiennikowni” na gdyńskiej Chyloni. Po nich przyjdzie czas na serię tzw. okrągłych stołów. Raz na trzy miesiące młodzi ludzie będą mogli spotkać się z politykami czy osobami decyzyjnymi, które pracują np. w stowarzyszeniach lub fundacjach i porozmawiać na określony temat (np. sport, kultura, zdrowie).

Projekt zakłada też stworzenie w każdym mieście sieci podmiotów zaangażowanych w pracę młodzieży. Byłoby to swego rodzaju forum przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, na którym dyskutowano by najważniejsze rozwiązania i wymieniano doświadczenia. Podobnie będzie w przypadku organizacji młodzieżowych pracujących dla młodzieży i z młodzieżą. Ważnym ogniwem mają tu być młodzieżowe rady miast.

– Gdyńską Młodzieżową Radę Miasta prosiliśmy o opinię np. w sprawie reformy szkół ponad gimnazjalnych wprowadzanej przez MEN, a wcześniej na temat zmian proponowanych przez samorząd – przypominaJoanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk. – To ważne, by włączać młodzież w decydowanie o sprawach miasta, zwłaszcza w obszarach, które młodych ludzi dotyczą bezpośrednio. I to jest między innymi powód, dla którego zdecydowaliśmy się jako Gdynia na udział w projekcie. Mamy własne, gdyńskie doświadczenia związane z włączaniem młodzieży, ale chcemy, by działo się to jeszcze pełniej i jeszcze bardziej efektywnie. Wymiana doświadczeń, podpatrywanie samorządów także z zagranicy, może w tym pomóc.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk. Uczestniczą w nim przedstawiciele Szwecji, Dani, Litwy i Polski. Gdynia jest w partnerem stowarzyszonym, podobnie jak Nowe Miasto Lubawskie, Dzierzgoń, Iława i Elbląg.

powrót