W środę 11 maja odbyło się seminarium w ramach Forum Rozwoju Lokalnego – kolejne z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum). Wydarzenie jest organizowane przez Związek Miast Polskich w partnerstwie z UrbanLab Gdynia (Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni).

Wydarzenie miało na celu przybliżenie najważniejszych kwestii, wokół których zorganizowane są tegoroczne obrady Światowego Forum Miejskiego. Światowe Forum Miejskie odbędzie się po raz pierwszy w Polsce, w Katowicach, w dniach 26-30 czerwca 2022 roku. Cykl seminariów ma na celu identyfikację oraz dyskusję na temat najważniejszych kwestii, jakie mogą zostać zaprezentowane podczas różnych wydarzeń tematycznych na samym Światowym Forum Miejskim w czerwcu br.

Przygotowując się do Światowego Forum Miejskiego, które odbędzie się już w przyszłym miesiącu podejmujemy ważną debatę o znaczeniu dialogu i współzarządzaniu w budowaniu przyszłości naszych miast. I ten temat dzisiejszego seminarium myślę, że idealnie wpisuje się też w motyw przewodni WUF 11, czyli zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Bardzo się cieszę, że ta bardzo ciekawa debata może się toczyć w Gdyni. Znajdujemy się w bardzo szczególnej przestrzeni, w UrbanLabie, to jest miejsce, które powstało i służy do budowania różnych modelów partycypacji w naszym mieście. Myślę, że w czasach, w których przyszło nam żyć szczególnie w tych ostatnich latach, mierzymy się z niezwykłą ilością wyzwań, która prowokuje i pobudza nas wszystkich do tego, abyśmy ponownie  zastanowili się nad istotą samego samorządu. Samorząd to przecież nie Rada, nie Prezydent, to przede wszystkim mieszkańcy – mówił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Andrzej Porawski i Wojciech Szczurek podczas seminarium transmitowanego z UrbanLabu w Gdyni, fot. Kamil Złoch

– Jesteśmy w Gdyni nieprzypadkowo, Gdynia jest od początku lat 90. Jest jednym  z tych polskich miast, które rozumieją, i to duże wcześniej, niż wiele innych samorządów, znaczenie budowania relacji z mieszkańcami. Z natury rzeczy odbudowując samorząd, zwłaszcza w latach 90. skoncentrowaliśmy się na jakości rządzenia, na jakości zarządzania. Odczuliśmy bowiem, że wzięliśmy realną odpowiedzialność za naszych mieszkańców i w związku z tym staraliśmy się działać tak, aby robić to jak najlepiej, ale wielu z nas stało się wtedy managerami. Z czasem te funkcje menagerskie udaje nam się przenieść na szczebel dyrektorski, na szczebel jednostek komunalnych, natomiast coraz więcej nas, samorządowców staje się budowniczymi relacji. Niektórzy to dopiero odkrywają, wszyscy się tego uczymy, ale już wiemy, że to jest kluczem do tego, aby miasto rozwijało się dobrze – mówił Andrzej Porawski, dyrektor Związku Miast Polskich.

Wśród poruszonych na seminarium tematów nie zabrakło partycypacji społecznej i dialogu w zmieniających się społecznościach, a także wątków związanych z rosyjską agresją na Ukrainę. Rozmawiano także o komunikacji w czasie kryzysu.

– Trzeba powiedzieć, że przez wiele lat, kiedy zaczynaliśmy współpracę z organizacjami pozarządowymi, kiedy pojawiło się to docenienie sektora obywatelskiego, mniej więcej 25 lat temu samorządy zaczęły przyjmować programy współpracy z organizacjami pozarządowymi, Gdynia przyjęła taki program jako pierwsza, to było 27 lat temu, natomiast wtedy pojawiła się taka konstatacja na temat roli trzeciego sektora, organizacji pozarządowych o tym, że mogą być partnerami w realizacji usług społecznych, czy diagnozowaniu potrzeb. Urok samorządu na tym polega, że w każdym samorządzie jest inaczej i też trzeba powiedzieć, że taka współpraca różnie wygląda w różnych miejscach, ale dostrzegam pozytywną tendencję. Ta rola organizacji pozarządowych jest coraz większa i coraz więcej samorządów uczy się korzystać z ich potencjału – wyjaśniał Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji podczas prezentacji dotyczącej znaczenia społeczeństwa obywatelskiego w rozwoju miast, fot. Kamil Złoch

– Referenda są ekstraordynaryjne, a na co dzień ważniejszy jest bieżący udział, który przecież  przebiega bardzo różnie, jeśli chodzi o wpływ mieszkańców na to, co dzieje się w mieście. Bo o ile referendum możemy uznać za formę najwyżej sformalizowaną, to w codziennym życiu mamy ich wiele stopniowalnych, od takich, które mają charakter całkowicie nieformalny i wynikają z tego, że do włodarzy miasta można podejść na ulicy i powiedzieć, co mieszkańcom na sercu, czy wątrobie leży albo zamiast podchodzić na ulicy skorzystać z mediów społecznościowych, po takie które są sformalizowane, ale cieszą się pewnym przymiotem codzienności – tłumaczyła Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

Wśród prelegentów i zaproszonych gości pojawili się: Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni, Andrzej Porawski – dyrektor Biura Związek Miast Polskich, Katarzyna Gruszecka- Spychała – wiceprezydent Gdyni, Michał Guć – wiceprezydent Gdyni, Kuba Wygnański – prezes zarządu Fundacji Stocznia, Krzysztof Stanowski – dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miejski w Lublinie, Jakub Jasiczak – SC UEP w Poznaniu, Michał Fedorowicz, Marcin Wiśniewski – Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych, Jacek Karnowski – prezydent Sopotu, Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego.

Spotkanie było moderowane przez Lucynę MauryRyszarda Grobelnego.

Seminarium odbyło się w UrbanLabie. Moderowali je Lucyna Maury i Ryszard Grobelny fot. Kamil Złoch

Z kolei wszystkie informacje na temat Światowego Forum Miejskiego w Katowicach znajdują się na stronie www.miasta.pl 

powrót