1 – 31 marca 2021 r.

→ 426 ankiet zawierających najważniejsze dostrzegane problemy w obszarze zieleni i wody  oraz pomysły na ich rozwiązania, a także wskazanie aktywności jakie mieszkańcy gotowi byliby podjąć

_______________________________________________________________________________

Założeniem trzeciego etapu było zebranie uwag i pomysłów od mieszkańców dotyczących zieleni, wody w mieście oraz działań lokalnych związanych ze środowiskiem. W odróżnieniu od pierwszej części Gdyńskiego Dialogu o Klimacie, ta skupiała się na perspektywie mieszkańców i ich postrzegania możliwych rozwiązań z zakresu adaptacji i mitygacji Gdyni do zmian klimatu.

Poprzez specjalny formularz konsultacyjny, dostępny zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej mieszkańcy mogli wypowiedzieć się czego im brakuje w zieleni, jakie problemy dostrzegają i jakie rozwiązania widzą w temacie wody w mieście oraz jakie działania byliby gotowi podjąć i co może im w tym pomóc.

W sumie w konsultacjach wzięło udział 426 osób, z czego 244 osoby (57,28%) to kobiety a 182 (42,72%) to mężczyźni. Najliczniejszą grupą, która wypełniła formularz były osoby poniżej 18 roku życia – w sumie było ich 160.

Zobacz zebrane odpowiedzi zebrane poprzez formularz konsultacyjny.

powrót