23-24 kwietnia 2021 r.

→ 3 rozwiązania w obszarze reedukacji śladu węglowego

­­­­_______________________________________________________________________________

Etap wypracowywania rozwiązań miał formułę Ideathonu, czyli dwudniowych zdalnych warsztatów projektowych. Ich celem było wypracowanie propozycji rozwiązań pomagających mieszkańcom i mieszkankom Gdyni redukować ślad węglowy.

Wyzwanie sformułowane zostało na podstawie tematów wypracowanych na etapie narad i ostatecznie sformułowane w porozumieniu z Wydziałem Środowiska.

W Ideathonie wzięło udział 13 osób, które pracowały w 3 zespołach:

  • zespół Młodzieżowego Strajku Klimatycznego ‘MSK’ – 5 osób: Aleksandra Sova, Hanna Ostrowska, Janina Repeka, Zenon Chojnacki, Agnieszka Bielewicz;
  • zespół CO2 Busters – 3 osoby: Pola Ochocińska,  Zofia Gorska, Iga Ossowska;
  • zespół złożony z osób, które zgłosiły się indywidualnie: Maria Wójcik, Ewa Sośnicka, Małgorzata Undziłło-Haverberg, Hanna Gawrysiak, Ela Lewandowska.

W ramach pracy zespołów powstały trzy koncepcje rozwiązań:

  • Projekt „eco box” | zespół CO2 Busters
  • Projekt „make komunikacja miejska great again” | zespół MSK
  • Projekt „Gdynia-lokalnie i odpowiedzialnie” | zespół osób zgłoszonych indywidualnie

Jury, na podstawie  prezentacji dokonanych przez zespół, dokonało oceny propozycji rozwiązań i  przyznało nagrody. Ocena opierała się o kryteria oceny projektów opisanych w regulaminie pracy Jury i zarazem przyznawanej punkcji. Nagrodę główną w wysokości 1500 zł otrzymał zespół CO2 Busters. Pozostałe dwa zespołu otrzymały nagrody dodatkowe w wysokość  500 zł – każdy zespół.

powrót