Parki kieszonkowe w każdej dzielnicy, budowa drogi rowerowej wzdłuż al. 17 Grudnia, śmieciomaty, sieć toalet publicznych, Gdyńskie Dni Różnorodności czy całoroczne centrum sportów innowacyjnych – to zaledwie kilka z blisko 60 pomysłów na projekty miejskie, które wypracowali uczestnicy pierwszego z cyklu trzech weekendowych warsztatów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Docelowo maksymalnie 15 z nich zostanie w połowie czerwca oddane pod głosowanie gdynianek i gdynian.

Warsztaty wypracowywania projektów miejskich do BO 2019 odbyły się w sobotę, 30 marca, w 17 Liceum Ogólnokształcącym przy ul. 10 Lutego 26. Udział wzięło kilkudziesięciu i mieszkanek Gdyni, którzy zgłosili taką chęć w ramach otwartego naboru na, a także urzędnicy różnych komórek Urzędu Miasta i jednostek miejskich. Organizatorem i koordynatorem warsztatów jest Laboratorium Innowacji Społecznych.

Zaczynamy nową przygodę. Przede wszystkim dlatego, że po raz pierwszy w gdyńskim Budżecie Obywatelskim znajdują się projekty miejskie, ale również z tego powodu, że testujemy tym samym zupełnie nową filozofię ich wypracowywania i składania. Widzę na sali sporo znajomych twarzy, doświadczonych wnioskodawców Budżetu Obywatelskiego, więc większość z Państwa z pewnością wie, jak powstają projekty dzielnicowe. Dotąd mieszkaniec opracowywał projekt, ten był weryfikowany przez urzędników, urzędnik zgłaszał się z ewentualnymi pytaniami i wątpliwościami, wnioskodawca poprawiał projekt i tak do końca. Teraz spotykamy się po to, by od początku do końca razem wypracować zestaw projektów miejskich. Ciekawych i potrzebnych, a także możliwych do realizacji. Już teraz dziękuję wszystkim z Państwa za zaangażowanie – mówił Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Tegoroczna formuła wypracowywania projektów do BO w procesie dyskusji została przeprowadzona w Gdyni po raz pierwszy. Wiąże się ona z wprowadzeniem do Budżetu Obywatelskiego zupełnie nowej kategorii projektów miejskich: – Zależało nam, by o projektach, które mają znaczenie dla całego miasta i wiążą się potencjalnie z bardzo dużymi wydatkami z budżetu miasta, dyskutować w szerokim gronie mieszkańców i mieszkanek. Aby zadbać o spojrzenie na potrzeby miasta i jego mieszkańców z różnych perspektyw i wspólnie zastanowić się, co powinno być priorytetem na najbliższy rok – mówi Ewa Stokłuska z Laboratorium Innowacji Społecznych.

Sobotnie warsztaty rozpoczęły się od przedstawienia wyników diagnozy, którą na przełomie lutego i marca przeprowadził zespół LIS. Celem diagnozy było m.in. zebranie najważniejszych potrzeb dostrzeganych przez mieszkańców w różnych obszarach życia miasta i wstępnych pomysłów na sposoby odpowiedzenia na nie. Wnioski ze 197 formularzy diagnozy, które spłynęły do LIS, zostały przedstawione w podziale na 9 głównych kategorii: komunikacja i organizacja ruchu, sport i rekreacja, zdrowie, ochrona środowiska, edukacja, kultura, działania społeczne, zieleń miejska oraz przestrzeń publiczna.

W ramach pierwszej sesji pracy grupowej, w 9 moderowanych grupach roboczych, których członkowie i członkinie dobrani zostali losowo, pracowano nad uzupełnieniem diagnozy. Była także możliwość zgłoszenia krytycznych uwag zgłoszonych w jej ramach propozycji:- Wśród projektów możliwych do zgłoszenia w kategorii komunikacja i organizacja ruchu dopuszczona została m.in. organizacja linii autobusowych łączących osiedla. Czy to na pewno powinno być finansowane z BO? I jak długo? – zastanawiał się jeden z mieszkańców. – Mnie zastanawia, czy park w jednej dzielnicy jest rzeczywiście projektem miejskim? – dopytywała gdynianka.

Nasza grupa starała się wykazać wstępnie możliwe do realizacji rozwiązania, które rozszerzałyby tematy zgłoszone w diagnozie. Padło kilka interesujących propozycji działań, jednak były one zbieżne z tym, co wcześniej zostało określone w wynikach badania – mówiła Magda Borek z Laboratorium Innowacji Społecznych, moderatorka jednej z grup roboczych.

Rozmowa w grupach była punktem wyjścia do drugiej części warsztatów, której celem było wypracowanie konkretnych propozycji działań, które mogłyby przybrać formę projektów i zostać pod głosowanie mieszkańców. Tym razem uczestnicy dołączali do zespołów tematycznych według własnych preferencji, czyli do tych obszarów, w których chcieli wypracowywać projekty. Inicjatywy spisywali w formie tzw. fiszek, czyli kart projektów, w których ogólnie określone zostały m.in. zakres działania, grupa docelowa, cel realizacji oraz ewentualna lokalizacja zadania.

W efekcie powstało 58 takich koncepcji. W tym między innymi: budowa trasy pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Kaczej, powstanie kwietnych łąk z domkami dla owadów i jeży w różnych dzielnicach, utworzenie miejskiego leśnego parku łączącego Mały Kack z Orłowem i Kolibkami, budowa drewnianego chodnika na plaży Śródmieście. Pojawił się także pomysł organizacji ogólnomiejskich zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży, warsztatów dla dorosłych z zakresu wiedzy o zdrowiu psychicznym, dzielnicowych festiwali sztuki, przeprowadzenia programu profilaktycznego dla kobiet 25+ lub akcji promującej zachowania empatyczne.

Będziemy teraz analizować wypracowywane pomysły. Może okaże się, że któreś da się połączyć albo podobna inicjatywa jest już realizowana. Do wglądu w wypracowane koncepcje zaprosimy także miejskich urzędników, których zadaniem będzie pierwsza weryfikacja ich wykonalności. Uczestników z kolei prosimy o zastanowienie się nad szczegółami konkretnych projektów – mówiła Ewa Stokłuska z LIS.

Drugi warsztat wypracowywania projektów miejskich do BO2019 odbędzie się w sobotę, 13 kwietnia. Na tym spotkaniu uczestnicy będą musieli zdecydować, które z pomysłów przekują na konkretne projekty oraz możliwie szczegółowo opracują wnioski. Ostatnie spotkanie zaplanowano na 25 maja. Wtedy to uczestnicy zadecydują, które projekty (maksymalnie 15) zostaną oddane pod głosowanie mieszkańców. Głos będą mieć te osoby, które wzięły udział w co najmniej dwóch z trzech warsztatów.

Przypomnijmy, że w puli projektów ogólnomiejskich jest 1,5 miliona złotych, a wartość pojedynczego projektu nie może przekraczać miliona złotych.

powrót