Wykłady, stoiska konsultacyjne, oferty pracy i samochód do nauki jazdy dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Tak wyglądał Dzień Osób z Niepełnosprawnością, który odbył się 11 maja 2018 roku w Pracowni Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni pod hasłem „Sięgnij po sukces!”. Wydarzenie zorganizowały wspólnie Pomorski Oddział PFRON, Oddział ZUS w Gdańsku oraz Laboratorium Innowacji Społecznych.

Spotkanie dedykowane było zarówno Osobom z Niepełnosprawnością zainteresowanym obecnością na rynku pracy, jak i pracodawcom zatrudniającym OzN. Było okazją do wymiany dobrych praktyk oraz do dzielenia się trudnościami i pomysłami na ich rozwiązania. W jednym miejscu spotkali się pracownicy instytucji państwowych, przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń oraz osoby prywatne.

Konferencję otworzyli Aneta Pawłowska – Dyrektor Oddziału ZUS w Gdańsku, Dariusz Majorek – Dyrektor Pomorskiego Oddziału PFRON oraz Aleksandra Markowska – Dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych.

Bardzo się cieszę, że możemy tu dzisiaj państwa gościć. To bardzo ważne, żebyśmy się spotykali w tak szerokim gronie i w partnerstwie poprawiali i wypracowywali nowe rozwiązania otwierające rynek pracy dla Osób z Niepełnosprawnością. – powitała wszystkich Aleksandra Markowska.

Program wydarzenia został podzielony na bloki tematycznie. W pierwszym panelu eksperci z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opowiadali, na czym polega system ubezpieczeń finansowany ze środków publicznych i jak z niego najlepiej skorzystać, a także przedstawili korzyści płynące z zatrudniania OzN. Drugi panel to prezentacja projektów aktywizacyjnych Stowarzyszenia Przyjaciół INTEGRACJI i Laboratorium Innowacji Społecznych, spotkanie z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni oraz wykład motywacyjny psychologa-terapeuty pt. „Moje mocne strony”.

Przez cały czas trwania konferencji, przed wejściem do Pracowni LIS, znajdowały się stoiska instytucji (m.in. ZUS, NFZ, PFRON), stowarzyszeń i fundacji. Można było też obejrzeć samochód do nauki jazdy przystosowany do OzN, porozmawiać z dietetykiem oraz zapoznać się z ofertami pracy.

Ostatnią częścią spotkania była debata o problemach osób niepełnosprawnych na rynku pracy z udziałem Pawła Czapińskiego z Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych; Józefa Oczachowskiego ze słupskiej firmy Gryf zatrudniającego OzN, laureata konkursu Lodołamacze; Darii Uljanickiej członkini zarządu Fundacji INTEGRALIA (Super Lodołamacz 2016) oraz Michała Czapiewskiego z INTEGRALII, który zajmuje się pośrednictwem pracy OzN. Dyskusję moderował Dariusz Majorek, Dyrektor Pomorskiego Oddziału PFRON, któremu udało się włączyć do rozmowy również słuchaczy.

– Zatrudnienie w różnej formie, w różnych miejscach jest najlepszą rehabilitacją. Obserwuję, że osoby z niepełnosprawnością czują się wówczas docenione, wiedzą, że są potrzebne. Szukanie możliwości jak największego zatrudnienia dla nich to jest nas, decydentów największy obowiązek. – powiedział na zakończenie debaty pan Oczachowski, prezes słupskiej Spółdzielni Inwalidów Gryf.

powrót