70 projektów, które zgłosili i wybrali gdynianie w ramach Budżetu Obywatelskiego, jest w realizacji. Część prac prowadzonych jest już w terenie, część znajduje na różnych etapach przygotowań. Każde z przedsięwzięć sprawi, że nasze dzielnice staną się przyjaźniejsze, piękniejsze, bezpieczniejsze.

Ostatnie cztery tygodnie przyniosły gdynianom różnych części miasta szereg zakończonych realizacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego. W drugiej połowie września zakończyły się odbiory Street Workout Parku przy ul. Melisowej na Dąbrowie. Mieszkańcy zyskali miejsce do aktywnego wypoczynku i ćwiczeń siłowych. Niedługo później prawdziwe święto obchodzili mieszkańcy Babich Dołów. 6 października, z okazji powrotu na dotychczasowe miejsce nieoficjalnego symbolu dzielnicy, samolotu TS-8 Bies, odbył się piknik lotniczy. Ostatnich kilka miesięcy gdyński płatowiec spędził w Wojskowych Zakładach Lotniczych w Łodzi, gdzie – z inicjatywy mieszkańców – przechodził gruntowny remont.


Piknik lotniczy z okazji powrotu Biesa na dotychczasowe miejsce [fot. Laboratorium Innowacji Społecznych]

Niedługo później miłą wiadomość otrzymali amatorzy sportu z Chwarzna-Wiczlina. Przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ulicy Jowisza dostępne są już ogólnodostępne boiska, które zastąpiły asfaltowo-betonowe. I chociaż projekt, który zwyciężył w trzeciej edycji BO, zakładał budowę jednego boiska, ostatecznie podjęto decyzję o kompleksowym zagospodarowaniu działki i równoczesnej budowie także drugiego obiektu – boiska wielofunkcyjnego  o poliuretanowej nawierzchni. Na obu wykonano dwie nowoczesne nawierzchnie zgodne z wymogami FIFA i IAAF. Dodatkowo, na trybunach zamontowano nowe krzesełka i nowe oprawy oświetleniowe, a także odnowiono piłkochwyty.

Ostatnim z zakończonych niedawno projektów jest „Aktywna Chylonia” na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, przy ul. Wejherowskiej 55. Tam mieszkańcy lada dzień będą mieć do dyspozycji ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko, skocznię do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem o nawierzchni syntetycznej. 9 października wykonawca zgłosił zakończenie prac budowlanych, trwają odbiory obiektu.

W Wielkim Kacku, przy ul. Stolemów, trwa budowa placu zabaw dla dzieci w wieku 2-10  lat. Termin zakończenia wyznaczono na 31 października. Do końca listopada ukończone zostaną nasadzeniem drzew na ul. 10 Lutego; podobne działania toczą się też na Dąbrowie. Przy ul. Rdestowej, przy markecie, zagospodarowywany jest teren pod kwietny skwer. Ten także ma być gotowy do końca listopada, choć najpiękniejszy widok czeka mieszkańców na wiosnę.


Nasadzenia drzew w ul. 10 Lutego trwają [fot. Laboratorium Innowacji Społecznych]

Trwają intensywne prace nad tym, by w grudniu zakończyło się pięć kolejnych projektów. Część zadań jest już realizowanych w terenie, część znajduje w finalnej fazie przygotowań do działań w dzielnicach. To m.in. montaż stołów do gier przy skwerze ks. Piotra Mazura i ulicy Nagietkowej 73 na Dąbrowie, budowa brakujących chodników wzdłuż ulic Filipkowskiego i Zaruskiego na Chwarznie-Wiczlinie i plac sportów miejskich na Witominie-Radiostacji, czyli zestaw do street workout i parkour. W ostatnich dniach Zarząd Dróg i Zieleni podpisał też umowę z wykonawcą nowego placu zabaw w tej dzielnicy, w ramach zwycięskiej realizacji BO 2017.

Mieszkańcom Orłowa do końca roku mają zostać oddane dwa projekty: winda przy przychodni oraz ogólnodostępne defibrylatory w trzech lokalizacjach – molo, plac Górnośląski oraz przy stacji SKM Orłowo od ul. Orłowskiej. Na Witominie-Leśniczówce wybudowany zostanie Plac Sportów Miejskich, czyli zestaw do street workout i parkour.

Przygotowania kolejnych inwestycji trwają

Prace w terenie poprzedza szereg przygotowań – od uzgodnień i uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń, wyboru wykonawców dokumentacji projektowych, analizy dokumentów, przez wyłonienie wykonawców prac budowlanych, po realizację i odbiory. Stąd, w zależności od zakresu projektu, doprowadzenie do etapu prac w terenie może trwać nawet kilkanaście miesięcy.

Tak było np. w przypadku budowy strefy współdzielonej w ulicy Abrahama, na odcinku od ul. 10 Lutego do ulicy Batorego. Na etapie przygotowania inwestycji okazało się, że stan instalacji podziemnych jest tak zły, że konieczna jest ich całkowita przebudowa. Dopracowanie koncepcji architektonicznej i przystąpienie do opracowania dokumentacji budowlanej wymagało więc szeregu uzgodnień z instytucjami odpowiadającymi za podziemne i naziemne instalacje na ulicy Abrahama. To znacząco wydłużyło realizację projektu. Sprawy nie ułatwił także fakt, że jedyna złożona w przetargu oferta na wykonanie prac budowlanych znacząco przekroczyła zakładany budżet przedsięwzięcia. Niemniej, decyzją prezydenta, na ten cel przeznaczone zostały dodatkowe środki i umowa z wykonawcą ma zostać podpisana w najbliższych dniach. Dzięki temu prace będą mogły rozpocząć się jeszcze w tym roku.


Umowa na wykonanie strefy współdzielonej w ul. Abrahama ma zostać podpisana jeszcze w październiku [fot. Laboratorium Innowacji Społecznych]

W ostatnich dniach rozpoczęły się przygotowania do budowy ścieżki rowerowej i zręcznościowej pętli rowerowej w lasach komunalnych dzielnicy Witomino-Radiostacja – od ul. Kieleckiej do boiska w lesie, czyli tzw. singletracku. Gdyńskie Centrum Sportu przeprowadziło z wnioskodawcami konsultacje na miejscu realizacji projektu, by szczegółowo omówić jego zakres i wizję pomysłodawców.

W ważny etap przygotowań wchodzi modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 51 na Kamiennej Górze (dawne Gimnazjum nr 11). Ponieważ w przetargu zakończonym w sierpniu nie zgłosił się żaden oferent, specjaliści Gdyńskiego Centrum Sportu prowadzą właśnie negocjacje z potencjalnym wykonawcą prac budowlanych. Jednocześnie GCS szuka wykonawcy projektu „Chabrowa dla Ludzi – Aktywuj się”, czyli budowy ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej wraz z modernizacją obecnego wielofunkcyjnego boiska i montażem urządzeń do crossfitu. Oferty będą przyjmowane jeszcze do 15 listopada.

Wszystko jest na dobrej drodze do tego, by jeszcze w październiku wyłonić wykonawców dokumentacji projektowych kilku projektów: budowy skateparku pod Estakadą Kwiatkowskiego z dojściem od ulicy Niemojewskiego i Drzymały na Leszczynkach, remontu boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 33 na Oksywiu oraz budowy placu street workout i parkour na Wzgórzu świętego Maksymiliana. Otwarcie ofert wszystkich tych projektów już nastąpiło, teraz trwa ich analiza.

W przypadku dwóch kolejnych projektów oferenci mogą jeszcze przez kilka najbliższych dni składać oferty na wykonanie dokumentacji projektowych. Takie postępowania są prowadzone dla budowy street workout parku przy Tatrzańskiej 40 na Działkach Leśnych oraz dla budowy bieżni na bulwarze Nadmorskim.

Końcówka roku, według harmonogramu, przynieść może wiele rozstrzygnięć. Zarząd Dróg i Zieleni planuje przeprowadzenie przetargu na wykonanie oświetlenia schodów od przystanku Babie Doły do ulicy Ikara oraz oświetlenia ujętego w „Wielkokackim Projekcie Pieszym”. Realizacja obu zadań mogłaby rozpocząć się na początku przyszłego roku.

Na listopad planowany jest wybór dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy brakującego chodnika i oświetlenia na ul. Górniczej oraz oświetlenia i kameralizacji ul. Starodworcowej (od Maszopów do Ornej), a także dla budowy wyniesionych przejść dla pieszych przy skrzyżowaniach ulic Nałkowskiej, Korzennej i Gojawiczyńskiej oraz na ul. Brzechwy przy SP nr 46. Na grudzień natomiast przeniesiono termin odbioru dokumentacji projektowej dla realizacji II etapu zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Żelazną-Szpunara-Steyera na Pogórzu w aktywną strefę wypoczynku i rekreacji.

– Ważnym czynnikiem dla wiarygodności Budżetu Obywatelskiego, jest szybka realizacja projektów wskazanych przez mieszkańców. Jest to łatwe w przypadku takich działań jak montaż ogólnodostępnych defibrylatorów AED czy niewielkich nasadzeń zieleni. Takie projekty realizowane są nawet w cztery miesiące. Z kolei w przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych wymagane jest przeprowadzenie wielu prac przygotowawczych zanim ekipy budowalne pojawią się w terenie. To m.in. przetargi na projektowanie, uzgodnienia projektów, wystąpienia o zgody i pozwolenia, przetarg na wykonawcę robót. Czasem dochodzą do tego jeszcze niełatwe uzgodnienia z właścicielami i administratorami gruntów, bo niektóre projekty BO są realizowane na gruntach nie należących do miasta – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Praca nad projektami wybranymi w tym roku też już trwa

Pierwsze kroki podjęto także w realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego 2018, czyli tych, które gdynianie wybrali na początku lipca. Wszystkie działania mają już gotowe harmonogramy – dostępne są na stronie internetowej bo.gdynia.pl.

Urzędnicy magistratu wystąpili już także o zgody na zainwestowanie na gruncie gminnym w ramach realizacji m.in. oświetlenia i monitoringu ma boiskach sportowych przy SP10 i XIVLO na Chyloni, budowy boisk: trawiastego do piłki nożnej, siatkówki plażowej i rugby na terenie przy ul. Płk Dąbka 207 na Obłużu, budowy parkour parku przy SP47 na Dąbrowie i odbudowy ścieżki zdrowia w tej dzielnicy. Wysłano już także zapytania ofertowe do potencjalnych wykonawców Iluminacji pomnika Józefa Conrada Korzeniowskiego i instalacji „Maszty” na Molo Południowym, co pomoże oszacować dokładne koszty tego etapu zadania.


Pomnik Józefa Conrada Korzeniowskiego zyska nową iluminację [fot. Laboratorium Innowacji Społecznych]

Gdyński Budżet Obywatelski przeprowadzany jest od 2014 roku. Łącznie, we wszystkich edycjach, głosujący mieszkańcy rozdysponowali ponad 21,5 miliona złotych na inwestycje dotyczące m.in. rekreacji, ochrony przyrody, bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy poprawę jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej. Wybrano jak dotąd 175 zadań, których realizacją zajmuje się o łącznie dziewięć miejskich jednostek i wydziałów Urzędu Miasta: Zarząd Dróg i Zieleni, Gdyńskie Centrum Sportu, Wydział Budynków UM, Biuro Ogrodnika Miasta, Wydział Środowiska UM, Wydział Inwestycji UM, Gdyńskie Centrum Zdrowia, Laboratorium Innowacji Społecznych oraz Szkoła Podstawowa nr 3.

powrót