Mówiły między innymi o tym, jak we współpracy z mieszkańcami współtworzyć miejsca spotkań i sąsiedzkiej aktywności, jak wyznaczać osobiste granice. Animatorki Wymiennikowni oraz Przystani Lipowa 15 dzieliły się wiedzą i doświadczeniami z uczestnikami warsztatów w ramach III Ogólnopolskiej Konferencji „Miejsca Otwarte. Przestrzeń spotkań sąsiedzkich”.

Konferencja Miejsca Otwarte odbyła się w warszawskim Domu Kultury Kadr, a jej organizator to Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy i DK Kadr. Tematem przewodnim było otwieranie instytucji publicznych na potrzeby mieszkańców, wykraczające poza tradycyjne modele ich dotychczasowego funkcjonowania, a celem – zebranie i wymiana doświadczeń przedstawicieli różnych miejsc (m.in. domy kultury, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej, urzędy, organizacje pozarządowe), które otworzyły się na potrzeby mieszkańców.

Przedstawicielki Laboratorium Innowacji Społecznych, gdyńskiej jednostki miejskiej prowadzącej Wymiennikownię i sieć centrów sąsiedzkich Przystań, zaproszono do poprowadzenia warsztatu dla uczestników konferencji: m.in. pracowników samorządów i instytucji lokalnych, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych. To efekt współpracy nawiązanej w ramach wizyty studyjnej w LIS, kiedy to przedstawiciele Centrum Komunikacji Społecznej poznali inicjatywy dla mieszkańców rozwijane w Gdyni. W tym także Wymiennikownię i Przystanie, czyli miejsca, w których mieszkańcy są współgospodarzami – mogą wziąć udział w różnych zajęciach, a także samodzielnie je organizować. Działalność obu placówek (pierwsza z nich przeznaczona jest dla młodzieży i młodych dorosłych w wieku 12-35 lat) finansuje gdyński samorząd, a korzystanie z oferty jest dla mieszkańców bezpłatne.

Animatorki Wymiennikowni i Przystani Lipowa 15 – Magda Dębna, Martyna WinnickaUrszula Kokoszka – poprowadziły tym samym warsztaty „Wspólna przestrzeń. Zasady dobrej współpracy z mieszkańcami”.

[fot. Miejsca Otwarte]

Rozmawialiśmy o tym, jak we współpracy z mieszkańcami ustalać zasady spędzania wolnego czasu w miejscu otwartym, którym może być dom sąsiedzki, klub młodzieżowy, biblioteka, czy świetlica. Zależało nam na tym, żeby wyposażyć uczestników w praktyczną wiedzę dotyczącą tego, w jaki sposób animator lub pracownik miejsca otwartego może ustalać porządek rzeczy i stać na jego straży – mówi Martyna Winnicka z LIS.

Dyskutowaliśmy też nad określeniem roli animatora i konieczności wyznaczenia osobistych granic, zarówno pracownika, jak i mieszkańca. Omawialiśmy też przykłady dobrych regulaminów oraz realne problemy i sytuacje, w których trudno koordynatorom miejsc otwartych egzekwować wypracowane zasady – dodają Magda Dębna z LIS.

W ramach warsztatów animatorki z LIS przeprowadziły także kilka ćwiczeń dramowych, które pozwoliły uczestnikom aktywnie zaangażować się w warsztat.

 

powrót