DPS i GOW powstaną przy ul. Demptowskiej 46

Dwie nowe placówki z ofertą wsparcia i opieki dla gdynian: Dom Pomocy Społecznej oraz Gdyński Ośrodek Wsparcia powstaną na Demptowie, na terenie zajmowanym przez budynki dawnego Domu Dziecka. To będą miejsca zupełnie niezwykłe. Laboratorium Innowacji Społecznych poszukuje właśnie wykonawcy programu funkcjonalno–użytkowego dla obiektów, które powstaną od zera. Kluczowe jest stworzenie warunków jak najbardziej zbliżonych do domowych i maksymalne wykorzystanie możliwości, jakie daje… natura.

Nowoczesny Dom Pomocy Społecznej od 10 lat działa przy ul. Pawiej, Gdyński Ośrodek Wsparcia – od roku przy ul. Chwarznieńskiej 93. W obu miejscach wykwalifikowana kadra zapewnia całodobową opiekę osobom, które ze względu na wiek, stan zdrowia czy sytuację rodzinną nie mogą pozostać same w domach. W DPS miejsca czekają na ok. 80 mieszkańców w wieku 65+, w GOW miejsc jest tyle samo, przy czym wieku nie ma wśród kryteriów branych pod uwagę.

– Z jednej strony zapewniamy fachową opiekę tym, którym ze względu na stan zdrowia jest ona niezbędna, z drugiej – stwarzamy odpowiednie warunki do samorealizacji seniorom, którzy wciąż pozostają aktywni. To dwa filary naszej gdyńskiej polityki senioralnej – przypomina Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Zbudowaliśmy skuteczny system, dzięki któremu dziś praktycznie nie ma w Gdyni kolejki osób oczekujących na miejsce czy to w DPS, czy w GOW. To komfortowa sytuacja ale zdajemy siebie sprawę, że demografia stawia przed nami nowe wyzwania. W Gdyni, tak jak w większości rozwiniętych miast na świecie, rośnie liczba osób w starszym wieku, a tym samym mieszkańców, którym samorząd jest zobowiązany zapewnić opiekę. Dlatego zdecydowaliśmy o rozpoczęciu budowy dwóch nowoczesnych placówek: Domu Pomocy Społecznej i Gdyńskiego Ośrodka Wsparcia. Każda z nich będzie dysponować około 50 miejscami. Powstaną przy ul. Demptowskiej 46. Wciąż stoi tu budynek dawnego Domu Dziecka, ale zostanie wyburzony. Jego adaptacja do funkcji, jakie mają pełnić DPS i GOW, nie jest opłacalna.

Za całość inwestycji, która zostanie przeprowadzona w formule „zaprojektuj i wybuduj” odpowiedzialne jest gdyńskie Laboratorium Innowacji Społecznych. W połowie września powinien być znany wykonawca programu funkcjonalno-użytkowego.

Główny wymóg, jaki spełnić mają nowo projektowane i realizowane obiekty, to zapewnienie komfortu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom. Chodzi o to, by podopieczni obu placówek jak najmniej odczuwali warunki szpitalne, a jak najbardziej domowe. Temu celowi ma być podporządkowane planowanie zarówno samej bryły budynku, jak i jej wyposażenia czy najbliższego otoczenia. Całość ma sprzyjać integracji, tworzeniu i utrzymywaniu więzi, prywatności, odpoczynku, możliwości rozwoju, realizacji pasji, ale także oczywiście zaspokojeniu potrzeb związanych z opieką medyczną, czy rehabilitacją.

– Chcemy stworzyć warunki, które już same w sobie mają potencjał terapeutyczny i w których mieszkańcy będą czuli się po prostu dobrze – podkreśla Bianka Witkowska z Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. – Całość dostosowana będzie do potrzeb osób o różnej sprawności. Weźmiemy pod uwagę potrzeby, jakie mają np. osoby cierpiące na demencję. Pojawią się elementy ułatwiające poruszanie się, zapewnimy odpowiednią akustykę i wystrój wnętrz sprzyjający dobremu samopoczuciu.

Mieszkańcy DPS będą mieli warunki do zadbania nie tylko o zdrowie i formę fizyczną, ale też o wygląd. Powstanie również kawiarenka. W ogrodzie, który otoczy placówki, możliwa będzie samodzielna uprawa roślin czy obserwacja ptaków. Będą w nim ławki do odpoczynku, ale też pole do gry w boule, ogród sensoryczny i altana z grillem.

Co ważne, budynek ma być niskoenergetyczny, by ograniczyć koszty eksploatacji i negatywny wpływ na środowisko. Sprzyjać ma temu m. in. odpowiednie zorientowanie pomieszczeń czy nasadzenie roślin zapewniających cień.

W przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego zaangażowani zostaną pracownicy DPS przy Pawiej i GOW przy Chwarznieńskiej, ale też innych miejskich instytucji, jak ZDiZ (ekspert ds. dostępności) czy Wydziału Ogrodnika Miasta.

– O propozycje funkcjonalności nowych budynków poprosiliśmy również Radę Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo, która przeprowadziła sondaż wśród mieszkańców – dodaje wiceprezydent Michał Guć. – Analizujemy wskazane przez nich potrzeby i nie mam wątpliwości, że wiele postulatów będziemy w stanie zrealizować w ramach nowobudowanych w tej okolicy obiektów.

powrót