Do 13 maja każdy mieszkaniec może przesłać swoją propozycję dla ul. Starowiejskiej. Głosy postaramy się przekazywać uczestnikom warsztatów z projektantami, na których zostaną sformułowane koncepcje zmian dla tej przestrzeni.

Pisemne uwagi można:

 • przesłać mailowo: na adres konsultacje@lis.gdynia.pl;
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych,
  Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne
  dot. ulicy Starowiejskiej”;
 • złożyć osobiście w:
  • Laboratorium Innowacji Społecznych (adres powyżej), od poniedziałku
   do piątku w godz. 9.00-17.00;
  • Biurze Rady Dzielnicy Śródmieście (Szkoła Podstawowej nr 21, ul. Jana
   z Kolna 5, 81-351 Gdynia), w godzinach pracy biura;
  • Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
   81-382 Gdynia, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00.

Warto zabrać głos w tej sprawie. W tej chwili nie ma jeszcze żadnych propozycji konkretnych zmian na ul. Starowiejskiej. Pomysły wypracowane w trakcie tego etapu konsultacji, zostaną poddane pod publiczną dyskusję w czerwcu.

powrót