Uczestnicy gry parateatralnej wcielali się w różne role i próbowali załagodzić konflikt//fot. Marzena Chojnowska Teatr Gdynia Główna

Jak to jest być urzędnikiem? A jak petentem, który nie do końca wierzy w system? O tym przekonali się uczestnicy gry parateatralnej „ContraTAK!”, która została zorganizowana w ramach projektu badawczego „Konflikt w procesach transformacji”.

Czy tematy, które dzielą, paradoksalnie mogą łączyć? Przez cztery dni sprawdzali to mieszkańcy Gdyni, którzy zgłosili się do udziału w grze parateatralnej w formule drama labu w ramach projektu CONTRA.

„CONTRA – Konflikt w procesach transformacji” jest projektem międzynarodowym skupiającym się na badaniu sposobów, w jakie miasta mogą skutecznie radzić sobie z konfliktami społecznymi i osiągać kompromis między różnymi grupami i interesami, mieszkańcami, środowiskiem, gospodarką i władzą lokalną. Jego celem jest znalezienie innowacyjnych rozwiązań dla problemów oraz uwzględnienie głosów dotychczas marginalizowanych.

W Gdyni projekt był realizowany przez Teatr Gdynia Główna wraz z Laboratorium Innowacji Społecznych, Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacją IDEA Rozwoju. Gdynianki i gdynianie wzięli udział w tzw. drama labach. To techniki teatralne, które są wykorzystywane do pracy warsztatowej. Uczestnicy gry zaangażowali się w inscenizację konfliktu miejskiego. Wcielali się w role urzędników, mieszkańców oraz artystów i próbowali dojść do porozumienia, oraz zrozumieć argumenty stron znajdujących się po obu stronach barykady.

– Drama laby to unikatowa możliwość wejścia w role na co dzień nam niedostępne. Gra to z jednej strony intensywny proces zanurzenia się w strukturę miejskiego konfliktu, nasyconego emocjami i wzajemnymi oczekiwaniami. Z drugiej strony, to możliwość spojrzenia z dystansu na własne podwórko i jego społecznych aktorów. Mam nadzieję, że gra dalej funkcjonować będzie w mieście – jako narzędzie edukacyjne i pomagające w budowaniu komunikacji wokół miejskich konfliktów – mówi Barbara Tołłoczko-Suchańska, specjalista ds. badań i ewaluacji i koordynatorka projektu CONTRA.

Scenariusz gry został opracowany przez Teatr Gdynia Główna.

– Z dumą ogłaszamy, że za nami ostatni przebieg gry parateatralnej ContraTAK!, który finalizuje cykl czterech spotkań, w których uczestniczyli mieszkańcy, urzędnicy, aktywiści, artyści i osoby zaangażowane społecznie, dla których dobro oraz rozwój Gdyni jest szczególnie ważne. Nasze spotkania wypełniała serdeczna atmosfera i inspirujące rozmowy, podczas których można było zauważyć chęć podejmowania działań społecznych, zmiany sposobów komunikowania się i przede wszystkim – poprzez dialog – zmiany społeczności, w której żyjemy na lepsze – mówi Małgorzata Polakowska, koordynatorka merytoryczna projektu z ramienia Teatru Gdynia Główna. – Drama Laby stanowiły dla nas ważny moment, pełen dumy, radości z tego, co udało się osiągnąć. Był to także czas refleksji nad przyszłością i tym, jak możemy ją ukierunkowywać. Osobom uczestniczącym bardzo dziękujemy za nieocenione zaangażowanie, ciekawe pomysły i aktywną obecność. Dzięki Wam zdobyliśmy bogaty materiał badawczy, który teraz zostanie zinterpretowany przez badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego.

Działania projektowe zwieńczy raport podsumowująco-upowszechniający. Trafi on do innych europejskich ośrodków, które będą mogły przeprowadzić laboratoria teatralne w celach konsultacyjnych także w swoich krajach.

Projekt „Konflikt w procesach transformacji” (nr rej. 2021/03/Y/HS5/00207) sfinansowano przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu EN-UTC, który otrzymał dofinansowanie na podstawie Umowy Finansowej nr 101003758 w ramach Programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej Horyzont 2020. / „Conflict in Transformations” project (no. 2021/03/Y/HS5/00207) was funded by the National Science Centre, Poland, within the EN-UTC Programme that has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No 101003758.

Strona o projekcie w języku angielskim: conflictintransformations.eu.

powrót