Po raz pierwszy w nowym składzie spotkała się Gdyńska Rada ds. Seniorów. Przez najbliższe trzy lata 11-osobowe gremium będzie doradzać władzom miasta we wszystkich sprawach dotyczących osób w wieku 60+.

Powstała w roku 2004, była pierwsza w Polsce i nosiła nazwę: Rada Gdyńskich Seniorów. Przez czternaście lat działalności nazwa się zmieniła, ale nie zmienił się charakter działalności. Nie zmienił się też fakt, że w gremium doradzającym Prezydentowi w zakresie polityki międzypokoleniowej są przedstawiciele organizacji i środowisk pracujących na rzecz seniorów oraz przedstawiciele władz miasta. Chodzi bowiem o to, by na sprawy gdynian w wieku 60+ spojrzeć z ich perspektywy i dzięki temu proponować nowe, skuteczne rozwiązania, integrować i aktywizować gdyńskich seniorów.

– Bardzo się cieszę, że funkcjonowanie Gdyńskiej Rady ds. Seniorów ma już taką tradycję. Dzięki Państwa działalności cały czas uczymy się o potrzebach osób starszych w Gdyni, ale też mamy możliwość weryfikacji polityk miejskich – mówił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, wręczając w czwartek, 22 marca, nominacje nowo powołanym członkom rady. – W Gdyni mówimy o polityce międzypokoleniowej, czyli takiej polityce społecznej, która uwzględnia potrzeby różnych grup mieszkańców. Żeby nie popełniać błędów, żeby mieć jak najszerszy obraz sytuacji, rozmawiamy z wieloma osobami i środowiskami. Uważamy, że doskonalenie polityk społecznych to znakomita inwestycja w przyszłość.

Rada powołana zarządzeniem prezydenta Gdyni 27 lutego 2018 na nową, trzyletnią kadencję, liczy 11 członków. To ośmiu przedstawicieli wybranych przez organizacje i środowiska działające na rzecz gdyńskich seniorów oraz troje przedstawicieli władz miasta.

– Politykę miasta dotyczącą osób starszych opieramy na dwóch filarach: aktywizacji i opiece. Mamy bowiem świadomość, że są seniorzy wciąż silni i chętni do działania, ale i tacy, których ze względu na stan zdrowia sprawia trzeba wesprzeć – podkreślił Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, przewodniczący Gdyńskiej Rady ds. Seniorów. – Dlatego w radzie zasiadają Bożena Zglińska, dyrektor gdyńskiego Centrum Aktywności Seniora oraz Katarzyna Stec, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pierwsza placówka ma bogatą ofertą zajęć aktywizacyjnych, druga zapewnia opiekę tym, których zdrowie tego wymaga. Ważne jest też, byście z informacją o radzie docierali państwo do jak największej liczby seniorów, byście zachęcali ich do kontaktów z nami i dzielenia się pomysłami czy sygnalizowania problemów.

Okazją do tego mogą być np. co miesięczne dyżury, jakie członkowie rady pełnić będą w siedzibie Centrum Aktywności Seniora przy ul. 3 Maja. Ich grafik pojawi się na stronie seniorplus.gdynia.pl.

Rada pierwszej kadencji zaproponowała, by Centrum Aktywności Seniora miało siedzibę w prestiżowym punkcie miasta. I tak się stało, bo CAS działa w Śródmieściu Gdyni. Inicjatywą członków rady było też uruchomienie w roku 2016 Karty „Gdynia Senior Plus”. Jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę – dzięki karcie liczba seniorów podejmujących aktywność w ramach działań organizowanych i wspieranych przez samorząd wzrosła do 13 tysięcy.

powrót