Tak będzie wyglądał dom bez barier na Oksywiu

Do 20 maja* do godziny 13.00 wpływać mogą oferty na wybudowanie domu bez barier na Oksywiu, w ogłoszonym właśnie przetargu pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dickmana w Gdyni”. Laboratorium Innowacji Społecznych odpowiedzialne za tę inwestycję szacuje, że budowa nowoczesnego komunalnego budynku mieszkalnego zajmie 14 miesięcy od dnia przekazania terenu wyłonionemu wykonawcy. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, pierwsi lokatorzy będą mogli wprowadzić się do nowych mieszkań pod koniec 2020 roku.

*termin został przedłużony (z 8 maja) ze względu na liczne pytania od wykonawców.

W ramach rewitalizacji części Oksywia, z krajobrazu ulicy Dickmana zniknęły dotychczas dwa substandardowe budynki mieszkalne o numerach 28 i 30. Ich mieszkańcy wyprowadzili się do zamiennych mieszkań zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta. W tym procesie zadbano o możliwie najkorzystniejsze rozwiązania uwzględniające potrzeby przeprowadzanych rodzin.

– Na uporządkowanym terenie, po zburzonych budynkach, jeszcze przed wakacjami powinna zacząć się budowa nowoczesnego bloku komunalnego – informuje Maciej Warszakowski, zastępca dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. Właśnie ogłosiliśmy przetarg, który ma wyłonić wykonawcę tej inwestycji. Projekt został przygotowany starannie, z myślą o mieszkańcach wymagających przestrzeni pozbawionych barier architektonicznych.

Nowoczesny blok komunalny będzie posiadał cztery kondygnacje i pomieści 30 lokali jedno-, dwu- i trzypokojowych. Na parterze będzie także ogólnodostępna świetlica. Bezprogowe wejście do budynku, przestronna klatka schodowa oraz winda, a także aranżacja każdego z mieszkań, będą ułatwiać dostęp osobom starszym i z ograniczoną sprawnością. Teren wokół budynku będzie estetycznie zagospodarowany, zachęcając do wypoczynku na świeżym powietrzu czy uprawy sąsiedzkiego ogrodu. W przyjętym harmonogramie prac, budowa powinna zostać ukończona, w trzecim kwartale 2020 roku.

Do czasu zakończenia budowy planuje się przeprowadzenie mieszkańców sąsiedniego budynku przy ulicy Dickmana 26 do zamiennych mieszkań. Laboratorium Innowacji Społecznych przy wsparciu miejskich instytucji i wydziałów, prowadzi ten proces, w porozumieniu z każdą z rodzin. W dalszej kolejności nastąpi rozbiórka tego budynku, a teren zostanie uporządkowany i udostępniony lokatorom domu bez barier.

Szczegóły dotyczące przetargu [KLIK].

W czwartki w godzinach 14.00 – 18.00 w centrum sąsiedzkim Przystań Śmidowicza 49 działa rewitalizacyjny punkt konsultacyjny.  W trakcie dyżurów można zapoznać się z zakresem planowanych i realizowanych zmian na terenie Oksywia.

Projekt „Gdynia OdNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

powrót