Jeszcze do 28 kwietnia trwa nabór chętnych mieszkańców i mieszkanek do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego na lata 2023-2025.. To możliwość bezpośredniego wpływu na kształt i przebieg gdyńskiego BO, tej edycji oraz następnych. Osoby chętne powinny uzupełnić formularz zgłoszeniowy oraz dostarczyć go do Laboratorium Innowacji Społecznych.

Nabór wiąże się z wygaszeniem kadencji dotychczasowej Rady ds. Budżetu Obywatelskiego i powołaniem jej nowego składu. Ta najbliższa kadencja będzie czwartą w historii gdyńskiego procesu.

– Rada ds. Budżetu Obywatelskiego opiniuje i doradza Prezydentowi w sprawach związanych z przeprowadzeniem, ewaluacją i rozwojem BO w naszym mieście. Wśród zadań jest m.in. konsultowanie i opiniowanie spraw, np. czy projekt złożony do BO jest ogólnodostępny, czy spełnia warunki projektu miejskiego, czy projekt powinien, po odwołaniu, powrócić na listę do głosowania. Rada wskazuje zakres tematyczny obowiązujący w danej edycji Budżetu Obywatelskiego oraz rekomenduje zmiany i nowe rozwiązania dla kolejnych edycji. To właśnie z inicjatywy Rady ds. BO wprowadzony został m.in. Klimatyczny Budżet Obywatelski. Każda edycja BO zmienia się zależnie od potrzeb i oczekiwań mieszkańców, jesteśmy ciekawi nowych pomysłów – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Kadencja Rady ds. BO trwa dwa lata. Liczba spotkań i czas ich trwania może różnić się w zależności od potrzeb i ustaleń z członkami Rady. Spotkania odbywają się nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące, w godzinach popołudniowych. Udział w pracach Rady ma charakter społeczny i nie wiąże się z otrzymywaniem wynagrodzenia z tego tytułu.

Radę ds. BO tworzy czworo przedstawicieli mieszkańców Gdyni, dwóch przedstawicieli rad dzielnic, jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych (wskazany przez Gdyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego), czterech przedstawicieli Rady Miasta Gdyni oraz dwie osoby wskazane przez Prezydenta Gdyni.

– Mieszkańcy oraz przedstawiciele rad dzielnic mogą zgłaszać swoje kandydatury do 28 kwietnia. Wystarczy wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy, dostępny do pobrania na stronie bo.gdynia.pl oraz w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31). Będą proszeni o opisanie w nim krótko swojego doświadczenia z Budżetem Obywatelskim lub innymi działaniami partycypacyjnymi (np. konsultacjami społecznymi) oraz o odpowiedź na pytanie, co wymaga dyskusji i potencjalnych zmian w gdyńskim BO. W przypadku radnych rad dzielnic, wymagana jest dodatkowo rekomendację właściwego organu dzielnicy – mówi Magdalena Warmowska, kierowniczka Działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostki koordynującej proces gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata/-ki, można składać do dnia 28 kwietnia osobiście w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych lub przesłać drogą mailową (w formie skanu) na adres bo@gdynia.pl.

Przedstawiciele/-ki mieszkańców i rad dzielnic w Radzie ds. Budżetu Obywatelskiego zostaną wybrani przez Prezydenta spośród zgłoszonych kandydatów i kandydatek.

Informacje o dotychczasowym składzie Rady ds. BO oraz protokoły z jej posiedzeń można znaleźć na stronie bo.gdynia.pl.

FORMULARZ DO POBRANIApowrót