To już ostatnie dni naboru do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego! Mieszkańcy i Radni Dzielnic, którzy chcą włączyć się do pracy nad ulepszaniem gdyńskiego BO oraz doradzaniu w tym zakresie Prezydentowi Miasta, mogą nadsyłać swoje zgłoszenia jeszcze do 30 kwietnia.

Rada ds. Budżetu Obywatelskiego opiniuje i doradza Prezydentowi Miasta w sprawach związanych z przeprowadzaniem, ewaluacją i rozwojem BO w Gdyni. Udział w pracach rady ma charakter społeczny. Spotkania odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące, w godzinach popołudniowo-wieczornych. Powołanie nowej rady i jej pierwsze posiedzenie planowane jest pod koniec maja, a związane jest z zakończeniem kadencji obecnej.

– Rada ds. Budżetu Obywatelskiego wspiera m.in. weryfikację projektów, monitoruje przebieg BO, opiniuje rozwiązania dotyczące bieżących spraw związanych z realizacją BO oraz rekomenduje zmiany i nowe rozwiązania dla kolejnych edycji. Ma tym samym realny wpływ na kształt BO. Wśród rekomendacji Rady było wprowadzenie Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego, a dziś analizujemy jego pierwsze projekty. Zgłaszać się może każdy, kto ma pomysły na ulepszenie kolejnych edycji BO – mówi Marta Wieczorek, kierowniczka Działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostki koordynującej proces gdyńskiego BO.

Mieszkańcy oraz radni dzielnic, którzy chcą wziąć udział w pracach Rady ds. BO, powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie bo.gdynia.pl oraz w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31). Radni dzielnicowi muszą dołączyć do zgłoszenia poparcie udzielone przez radę dzielnicy.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata/tki, można składać do kwietnia osobiście w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych lub przesłać drogą mailową (w formie skanu) na adres bo@gdynia.pl.

Przedstawiciele/lki mieszkańców i rad dzielnic w Radzie ds. Budżetu Obywatelskiego zostaną wybrani przez Prezydenta spośród zgłoszonych kandydatów i kandydatek w połowie maja 2021 r. Radę ds. BO tworzyć będzie: czworo przedstawicieli mieszkańców Gdyni, dwóch przedstawicieli rad dzielnic, jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych (wskazany przez Gdyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego), czterech przedstawicieli Rady Miasta Gdyni oraz dwie osoby wskazane przez Prezydenta Gdyni. 

powrót